O Registru i kako se upisati

Tamburašice i tamburaši,

Koncem prošle godine vodstvo Šokačke rapsodije, udruge koja organizira istoimene, već nadaleko poznate koncerte orkestra 100 tamburaša, pokrenulo je novi projekt osnivanjem udruge Hrvatski registar tamburaša. Hrvatski registar tamburaša osnovan je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kulturnog stvaralaštva tamburaša, tamburaških sastava, društava i orkestara koji djeluju na području Republike Hrvatske i širom svijeta.

Tamburaški instrumenti i glazba, kao napjevi i običaji u kojima sudjeluju tamburaši prepoznati su dio hrvatske kulturne baštine što potvrđuju upisi u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i to:

·       umijeća izrade solističke tambure kuterevke,

·       umijeća Đure Zarića iz Vinkovaca u gradnji slavonsko-srijemskih tambura,

·       umijeća sviranja na tamburi samici,

·       umijeća sviranja na tamburama farkašicama  u sjevernoj i sjeverozapdanoj Hrvatskoj,

·       Bećarca - tradicijskog glazbenog i verbalnog oblika s područja Slavonije, Baranje i Srijema (upisanog i u UNESCO-vu Listu svjetske nematerijalne baštine),

·       Svatovca - tradicijskog vokalno - instrumentalnog napjeva s područja Slavonije, Baranje i Srijema,

·       Šokačkog kola,

·       proljetnog godišnjeg ophoda "filipovčice" iz Komletinaca i

·       pjevanja starogradskih pjesama.

 

Želja nam je pokazati koliko vrijednih tamburaša čuva hrvatsku tradiciju i time potaći odgovorne institucije na veće razumjevanje i ulaganja u tamburašku glazbu. Zato te pozivamo da nam se pridružiš i ovu informaciju podijeliš sa svim tamburašima koje poznaješ u Hrvatskoj i u svijetu. U samo desetak dana od otvaranja Registra za upis pridružili su nam se i tamburaši iz Njemačke, Švicarske i SAD-a, pridruži nam se i ti!

Upiši se u Hrvatski registar tamburaša i postani dio "velike tamburaške obitelji" koja aktivno promovira tamburašku glazbu i čuva tamburašku baštinu.

Tambura players around the world,

At the end of last year, the leadership of Šokačka Rapsodija (https://sokackarapsodija.hr), an association that organizes concerts for a 100-member tamburitza orchestra of the same name, launched a new project by establishing the Croatian Tamburitza Registry. The Croatian Tamburitza Registry was founded with the aim of promoting, developing, and enhancing the cultural creativity of tamburitza players, tamburitza ensembles, associations, and orchestras operating in the Republic of Croatia and around the world.

Tamburitza instruments and music, as well as the songs and customs in which tamburitza players participate, are recognized as a part of Croatian cultural heritage, as confirmed by entries in the Register of Cultural Goods of the Republic of Croatia, including:

• the skill of making solo kuterevka tamburitza,

• the skill of Đuro Zarić from Vinkovci in the construction of Slavonian-Srijem tamburitza,

• the skill of playing tambura samica,

• the skill of playing farkašica tamburitza in northern and northwestern Croatia,

• Bećarac - a traditional musical and verbal form from the areas of Slavonia, Baranja and Srijem (also inscribed on the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage),

• Svatovac - a traditional vocal-instrumental song from the areas of Slavonia, Baranja, and Srijem,

• Šokačko kolo

• the spring annual procession of “Filipovčice" from Komletinci, and

• the singing of old-town songs

Our goal is to show how many valuable tamburitza players preserve the tamburitza tradition and to enable international cooperation among musicians. Therefore, we invite you to join us and share this information with all the tamburitza players you know in Croatia and around the world. In just ten days since the opening of the Registry for enrollment, tamburitza players from Germany, Switzerland, and the United States have joined us. Join us too!

Enroll in the Croatian Tamburitza Registry and become a part of the "great tamburitza family" that actively promotes tamburitza music and preserves tamburitza heritage.

Upiši se u Hrvatski registar tamburaša i postani dio "velike tamburaške obitelji" koja aktivno promovira tamburašku glazbu i čuva tamburašku baštinu.

Enroll in the Croatian Tamburitza Registry and become a part of the "great tamburitza family" that actively promotes tamburitza music and preserves tamburitza heritage.

https://docs.google.com/forms/d/1fPUPJWIuYx_AS05iL2j7yQtzDX8s8VOqDPNlS4QQ5eQ/edit

Jadran Antolović, predsjednik

Martin Vuković, dopredsjednik

Đuro Horvat, dopredsjednik

Tin Matić, tajnik


registartamburasa@gmail.com

Upiši se u Hrvatski registar tamburaša

Podijeli ovu stranicu

VRH