Šest likova traži autora

Satiričko kazalište Kerempuh

Najpoznatiji Pirandellov komad i jedan od najpoznatijih dramskih komada uopće – Šest likova traži autora – na daskama Satiričkog kazališta Kerempuh. Još 1921. Pirandellovi su likovi krenuli u potragu za autorom koja neprekinuto traje do današnjeg dana. U toj potrazi se, osim autora, našlo još štošta, a što se našlo u Kerempuhovoj predstavi koju je postavio Oliver Frljić, možete pogledati 12. veljače 2020. U društvu koje zadnjih dvadeset i šest godina opsesivno traži svoj identitet i autora, ova Pirandellova drama o kazalištu dobiva i neka nova značenja. Kao potpisnik Manifesta fašističkih intelektualaca, autor Pirandello svakako nalazi ideološke rezonancije i u današnjoj Hrvatskoj – barem po broju likova koji ga, i ne znajući, traže. 

Igraju: Vilim Matula, Branka Trlin, Linda Begonja, Damir Poljičak, Roko Sikavica, Iva Šimić, Jerko Marčić, Borko Perić, Tihana Lazović, Kim Končar, Karlo Mlinar, Ozren Opačić, Filip Sertić, Matija Šakoronja 
Režija: Oliver Frljić 

Popusti na grupne posjete (10 i više osoba) 
Prodaja na tel. 01/4833645 i 01/4833646

Tagovi:
VRH