Pekmezijada u Podvinju 2019. godine

Udruga za ekološki, kulturno-društveni i sportski razvoj ZRINSKI-FRANKOPAN

Pekmezijada u Podvinju


"Svila šuška šlingeraj se širi, a Podvinje po pekmezu i rakiji miri" - tradicionalna je manifestacija koju organizira KUD-o Podvinje.

KUD " Podvinje " organiziralo je 31. kolovoza 2019. godine manifestaciju "Svila šuška, šlingeraj se širi, a Podvinje po rakiji i pekmezu miri". Programom je predviđena povorka svih sudionika, kulturno umjetnički program i na kraju izbor najljepšeg baje u narodnoj nošnji.

Ova manifestacija posvećena je berbi šljiva, šljivovom pekmezu i domaćoj rakiji. Podsjetilo nas se na drevne običaje iz prošlosti, kada se u Podvinju, u nekadašnjoj tvornici pekmeza, proizvodio šljivov pekmez za potrebe austrougarske vojske...

Kao dio granice Vojne Krajine Podvinjci su podlijegali i naredbi o sadnji dudova za uzgoj dudova svilca. Proizvodila se i svila u svilani koja je osnovana 1777. godine. Podvinjke su tada tkale svilu koja je bila zapažena i na bečkom dvoru.

Naše KUD Zrinski Frankopan nastupilo je sa spletom Slavonija: ( Šetala se Mara, Gajde, Oj dorate, Tri sam dana kukuruze brala, Drmeš, Žita i Tapo ).

                                                                                                                                                                                                                                                                               Ivka Jurković, prof.


VRH