O Vjenceslavu Novaku privatno - crtica iz života

Senjski interdisciplinarni simpozij

Kad su se rodili blizanci Ćiril i Metod [Novakova djeca], već je bilo četvero djece u kući. Dakle, oni su došli kao peto i šesto dijete (Neda je već bila umrla), a obitelj je bila siromašna i bilo ih je jako teško sve prehraniti.  Kako se Metod rodio kao vrlo maleno i kržljavo dijete, jedna od babica ga je namjerno stavila na propuh pokraj otvorenoga prozora.

Rekla je da je dijete slabo i da ionako neće dugo preživjeti te je bolje da odmah umre.

Ubrzo je došao otac, Vjenceslav Novak koji je, kad je to vidio, uzeo dijete, viknuo na babicu i potjerao je zauvijek iz kuće te tako spasio svojega sina Metoda.

Kasnije je Metod izrastao u vrlo snažnog čovjeka, trgovca, koji je sam premještao teške, metalne kase u dućanu te je bio znatno jači od svojega brata blizanca Ćirila.

Izvor: Nikola Vikić-Topić, prapraunuk Vjenceslava Novaka

Hvala Novakovoj obitelji na ispričanom, podijeljenom i oživotvorenom detalju zajedničke baštine.BAŠTINA?
Ona nije neka "lebdeća" riječ kojom se mnogi razmeću. Da, materijalna je i nematerijalna, pokretna i nepokretna, to znamo.
No, često nam izmiče bit te riječi.
Ona u svojoj osnovi podrazumijeva BAŠTINIKE.
Aktivne, svjesne i savjesne baštinike.
Baština podrazumijeva ostavljanje - komu; nasljeđivanje - koga; primanje - čega.
Ako nema baštinika, baština umire i nestaje. Baština je ostavština i ima stoljetnu težinu i važnost.
Baština je živa kad su njezini baštinici živi.

SENJSKI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ
(fotografija: Gradski muzej Senj)

Podijeli ovu stranicu

VRH