Izdavaštvo

Izdavaštvo

PISANI TRAGOVI SIMPOZIJSKIH IZLAGANJA

Smisao izlaganja, predavanja i širenja novih znanstvenih spoznaja nije i ne treba biti ograničen samo na publiku prisutnu na samom Simpoziju. Dapače, pisana riječ u obliku znanstvene publikacije doprinosi razvijanju kritičke misli, širenju i dijeljenju spoznaja te čitanju usmjerenom na krajnjeg korisnika - učenike, studente i dr.

Senj je mjesto rođenja i stvaranja nekih od najznačajnijih hrvatskih književnika, među kojima
se ističu Silvije Strahimir Kranjčević, Vjenceslav Novak, Milutin Cihlar Nehajev, Milan Ogrizović i
Julije Rorauer. Ti su književnici povezani na trima razinama – tematskim, motivskim i vremenskim.
Navedeni književnici tema su brojnih i plodonosnih istraživanja te popratnih manifestacija, no ni-
jedna veća manifestacija nikada nije bila upriličena u samom Senju. Stoga je želja organizatora bila
učiniti korak više – organizirati simpozij posvećen književnicima i truditi se učiniti manifestaciju
tradicionalnom. Ideja je simpozija da se spomenutim književnicima oda zaslužena počast u vidu
gostovanja stručnjaka iz različitih područja, koji bi svojim radovima i izlaganjima dali novi značaj
i novo viđenje senjskom fenomenu, na tragu spoznaje kako senjski književnici svakako zaslužuju
takvu vrstu aktualiziranja i suvremenih pristupa.
Ideja je uskoro dobila i svoju realizaciju te je u Pučkom otvorenom učilištu Milutina Cihlara
Nehajeva u Senju 27. i 28 travnja održan prvi Senjski interdisciplinarni simpozij posvećen Silviju
Strahimiru Kranjčeviću u povodu 110. obljetnice smrti i 120. obljetnice izdanja zbirke Izabrane pje-
sme pod nazivom “Fenomen Kranjčević: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju!” U Pučkom otvo-
renom učilištu organizirana je i prigodna izložba djela Silvija Strahimira Kranjčevića ljubaznošću

Gradske knjižnice Senj, Matice hrvatske i gospodina Stjepana Sučića.
Na iskustvima, saznanjima i emocijama prvog Senjskog interdisciplinarnog simpozija izrasta
i ovaj Zbornik radova, u kojem je predstavljeno 19 znanstveno-stručnih priloga kojima je u središtu
problematiziranje života i djela Silvija Strahimira Kranjčevića. Posebna nam je čast među radovima
imati i odlomak najnovije knjige dr. sc. Antuna Česka Fenomenologija kategorije subjekta u arhi-
tektonici Kranjčevićeva opusa. Prema riječima prof. dr. sc. Vinka Brešića, jednog od recenzenata
Zbornika, radovi u osnovi ispunjavaju glavni cilj Simpozija – pokazuju da je i nakon stotinu i više
godine Kranjčevićevo djelo živo i poticajno te da i dalje stoji u samim temeljima moderne nacionalne
književnosti i kulture.Senjski zbornik sv. 47 posvećen je senjskom velikanu Vjenceslavu Novaku. Nastavak je to značajnih nastojanja iz 2019. godine da se dostojno obilježi 160. obljetnica književnikova rođenja te 120. obljetnica objavljivanja romana Posljednji Stipančići.  Radovi objavljeni u sv. 47 predstavljeni su na 2. Senjskom interdisciplinarnom simpoziju naziva Dragi Novače!, održanom 26. i 27. travnja 2019. godine u Senju pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Grada Senja. Suradnja Senjskog zbornika i Senjskog interdisciplinarnog simpozija bila je prilika da se u čast Vjenceslava Novaka čitava senjska kulturna scena udruži u zajedničkom naumu vrednovanja, čuvanja, prezentacije i revalorizacije svoje bogate baštine.

Poveznica na Senjski zbornik 47: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19564Zbornik 1. SIS-a: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju (nova čitanja)!

Zbornik 1. SIS-a: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju (nova čitanja)!

Podijeli ovu stranicu

VRH