Izdavaštvo

Izdavaštvo

ZBORNIK SIMPOZIJSKIH RADOVA

Smisao izlaganja, predavanja i širenja novih znanstvenih spoznaja nije i ne treba biti ograničen samo na publiku prisutnu na samom Simpoziju. Dapače, pisana riječ u obliku znanstvene publikacije doprinosi razvijanju kritičke misli, širenju i dijeljenju spoznaja te čitanju usmjerenom na krajnjeg korisnika - učenike, studente i dr.

Senj je mjesto rođenja i stvaranja nekih od najznačajnijih hrvatskih književnika, među kojima
se ističu Silvije Strahimir Kranjčević, Vjenceslav Novak, Milutin Cihlar Nehajev, Milan Ogrizović i
Julije Rorauer. Ti su književnici povezani na trima razinama – tematskim, motivskim i vremenskim.

Navedeni književnici tema su brojnih i plodonosnih istraživanja te popratnih manifestacija, no ni-
jedna veća manifestacija nikada nije bila upriličena u samom Senju. Stoga je želja organizatora bila

učiniti korak više – organizirati simpozij posvećen književnicima i truditi se učiniti manifestaciju
tradicionalnom. Ideja je simpozija da se spomenutim književnicima oda zaslužena počast u vidu
gostovanja stručnjaka iz različitih područja, koji bi svojim radovima i izlaganjima dali novi značaj
i novo viđenje senjskom fenomenu, na tragu spoznaje kako senjski književnici svakako zaslužuju
takvu vrstu aktualiziranja i suvremenih pristupa.
Ideja je uskoro dobila i svoju realizaciju te je u Pučkom otvorenom učilištu Milutina Cihlara
Nehajeva u Senju 27. i 28 travnja održan prvi Senjski interdisciplinarni simpozij posvećen Silviju

Strahimiru Kranjčeviću u povodu 110. obljetnice smrti i 120. obljetnice izdanja zbirke Izabrane pje-
sme pod nazivom “Fenomen Kranjčević: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju!” U Pučkom otvo-
renom učilištu organizirana je i prigodna izložba djela Silvija Strahimira Kranjčevića ljubaznošću

Gradske knjižnice Senj, Matice hrvatske i gospodina Stjepana Sučića.
Na iskustvima, saznanjima i emocijama prvog Senjskog interdisciplinarnog simpozija izrasta
i ovaj Zbornik radova, u kojem je predstavljeno 19 znanstveno-stručnih priloga kojima je u središtu
problematiziranje života i djela Silvija Strahimira Kranjčevića. Posebna nam je čast među radovima

imati i odlomak najnovije knjige dr. sc. Antuna Česka Fenomenologija kategorije subjekta u arhi-
tektonici Kranjčevićeva opusa. Prema riječima prof. dr. sc. Vinka Brešića, jednog od recenzenata

Zbornika, radovi u osnovi ispunjavaju glavni cilj Simpozija – pokazuju da je i nakon stotinu i više
godine Kranjčevićevo djelo živo i poticajno te da i dalje stoji u samim temeljima moderne nacionalne
književnosti i kulture.Sve informacije mogu se dobiti na senjugradu@gmail.com.


Zbornik 1. SIS-a: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju (nova čitanja)!

Zbornik 1. SIS-a: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju (nova čitanja)!

VRH