KNJIŽEVNI NATJEČAJ „Peićevske putositnice

Mreža hrvatske kulture

Udruga zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“ objavila je književni natječaj pod nazivom "Peićevske putositnice" u prigodi obilježavanja 100. obljetnice rođenja Matka Peića. Tema natječaja je pisanje putopisa po uzoru na Matka Peića s naglaskom na ljepote zavičaja i lokalnog govora (suvremeni i/ili tradicionalni). U nastavku pronađite uvjete natječaja i upute za prijavu.

Na Natječaju mogu sudjelovati svi punoljetni građani RH.

TEMA: 

Pisanje putopisa po uzoru na Matka Peića s naglaskom na ljepote zavičaja i lokalnog govora (suvremeni i/ili tradicionalni)

PRIREĐIVAČ I VODITELJ NATJEČAJA

Priređivač natječaja pod nazivom „Peićevske putositnice" je Udruga zavičajnih pisaca i slikara požeško-slavonske županije „Matko Peić“ , OIB: 02039684292, sa sjedištem u Požegi, adresa: Požega, Antuna Kanižlića 14, p.p. 219 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Voditeljica Natječaja je ispred Udruge „Matko Peić“ Melita Grgić.

OCJENJIVAČKO POVJERENSTVO:

Tomislav Šovagović, književnik i novinar -Predsjednik povjerenstva

Ana Pirović, prof. – članica odbora HSK-a, dugogodišnja djelatnica u kulturi

Vlasta Peći Marčetić – mag. bibl. (djelatnica GK Požega)

Sandra Halt-Ćuže, prof. – pisac amater, urednica školskih zbirki

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Prijava na Natječaj vrši se slanjem teksta putopisa uz popunjenu prijavnicu u dnu/prilogu ovog teksta.

*Navedeni podatci za kontakt koristit će se isključivo za obavještavanje o natječaju i kontaktiranje nagrađenih.

Materijali pristigli na Natječaj bez Prijavnice neće se razmatrati.

Sudionici ovog Natječaja ne smiju biti u rodbinskoj relaciji članova žirija.

TEHNIČKE UPUTE

Radovi moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

- Tema: putopis

- tekst treba biti u Word dokumentu

- prored (6 pt), font 12, Times New Roman
- Duljina teksta do 3 kartice (5400 znakova s razmacima) [dulji tekstovi neće se razmatrati]
- potpisani ŠIFROM

E-mail udrugamatkopeic@gmail.com

 

NAPOMENA: u svrhu tajnosti šifre molimo slati rad sa drugog maila na kojem nije vidljivo Vaše ime i prezime (ako šaljete mailom)

•     ZEMALJSKA POŠTA

Za natječaj „Peićevske putositnice“

M. Grgić

Orljavska 1

34 000 Požega

•     Broj kopija za slanje - 4

Radovi moraju biti originalni; kopije i prijevodi neće se uzimati u obzir.

Prilikom objave pobjedničkih i pohvaljenih radova u zbirci Udruge, urednički tim će rad, obraditi sukladno temi i obimu zbirke.

KRITERIJI

•     Ocjenjuje se zadovoljava li djelo strukturu putopisa

•     Ocjenjuje se jezično bogatstvo, kreativnost izraza

•     Elementi zavičajnosti, naglasak na krajolik

•     Elementi likovnosti, originalnosti


TRAJANJE NATJEČAJA I OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Od 20. 07. – 15. 09. 2023

Rezultati Natječaja u studenom 2023. bit će javno objavljeni na mrežnoj stranici FB Udruge, u lokalnim medijima te gradskim portalima.

Promocija zbornika radova održat će se u 10. ili 17. 11. 2023.

Rezultati Natječaja i dodjela nagrada mogu biti medijski popraćeni, stoga je izloženost sudionika Natječaja i njihovih radova u tiskanim, elektroničkim i digitalnim medijima vjerojatna, što sudionici Natječaja prihvaćaju slanjem rada na Natječaj.


NAGRADE

1.     Nagrada; 100 eura, umjetnički rad i plaketa Udruge „Matko Peić“

2.     Nagrada; plaketa Udruge „Matko Peić“ i umjetnički rad

3.     Nagrada; plaketa Udruge „Matko Peić“ i umjetnički rad

Povjerenstvo će izabrati i 6 pohvaljenih priča.

Pohvaljenima idu priznanja i pokloni iznenađenja.

ZAŠTITA PODATAKA

Prijavom na Natječaj sudionik daje izričitu dobrovoljnu privolu da se njegovi podatci koriste (obrađuju) u svrhu sudjelovanja na Natječaju i objavljivanja obavijesti o rezultatima Natječaja, a koje će Udruga zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavnoske županije „MatkoPeić“ koristiti samo u te svrhe i neće ih dostavljati trećima, niti će ih iznositi izvan RH i to tako da se podatci koriste sve do završetka Natječaja (nakon kojeg će se ustupljeni podatci brisati) ili do ranijeg povlačenja privole na koju uvijek ima pravo. Sudinik od Priređivača može poštom ili elektroničkim putem zatražiti pristup osobnim podatcima, ispravak i/ili brisanje podataka, ograničavanje obrade podataka s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Sudionici Natječaja, ovime izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva. Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač stječe nad radovima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade te korištenja u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti Sudionika.

Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač može objaviti sve pristigle radove na svojim mrežnim stranicama.PRIJAVNICA_PEIĆEVE PUTOSITNICE

TEKST NATJEČAJA

Podijeli ovu stranicu

VRH