POSTOVI (Novosti | Najave | Blog)

KUD JOSIPOVAC

TAMBURAŠKA ŠKOLA

Kulturno-umjetničko društvo „Josipovac“ uspješno je ostvarilo projekt „Tamburaška škola“ koji je trajao 10 mjeseci, ukupna vrijednost iznosi 1.800 eura, pokrovitelj projekta je Grad Osijek u području kulturno-umjetničko stvaralaštvo kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

Ciljana skupina projekta su petnaestero djece koji su sudjelovali u edukativnim radionicama čiji sadržaj potiče približavanje kulture u obliku ostvarivanja dostupnosti kulturnog sadržaja i njihovo osposobljavanje za pozitivan pristup kulturi. Odgajanjem kvalitetnog tamburaškog kadra kroz okupljanje, školovanje i usavršavanje djece potiče se kulturno stvaralaštvo i njegovanje tradicije u tamburaškoj glazbi što je glavni cilj projekta. Tamburaška škola polaznicima omogućuje stjecanje znanja i vještina za solističko ili grupno sviranje svih tamburaških instrumenata, uz samu praksu sviranja, polaznici uče notno pismo koje je neophodno za svladavanje samog sviranja, te ostale dijelove teorije glazbe, dinamike i agogike. 

Uz teoriju glazbe i konkretno sviranje tambure polaznici usvajaju znanja o tradiciji i tradicijskim glazbenim instrumentima, ali i o umjetničkoj tamburaškoj glazbi kao sve priznatijoj. Glavne projekte aktivnosti bile su edukativne radionice sviranja tamburaških instrumenata, nabava tradicijskog glazbala i glazbene opreme. Stručni suradnik u provedbi projekta je Josip Živčić, mag.mus., učitelj tambure a projektni tim činili su volonteri Ivana Klasić, Danijela Papp, Suzana Smiljan, Tihomir Horvat i Tomislav Varžić.

„Zahvaljujem se gradonačelniku Ivanu Radiću, Odsjeku za kulturu i Gradu Osijeku na institucionalnoj podršci te stručnom suradniku, volonterima i korisnicima projekta na suradnji. Projekt je uspješno proveden, postignuti rezultat jasno je određen, ciljana skupina jasno je definirana, ojačan je kapacitet KUD-a edukacijom i nabavom opreme a projekt doprinosi poboljšanju kvalitete života građana u gradu Osijeku i u skladu je sa Strategijom kulturnog razvitka Grada Osijeka.“ – voditelj projekta Marko Perković.


Opširnije
Nabava muških čizama

Na desetogodišnjicu osnutka udruge po prvi put, ujedno i na cijelom području naselja Josipovac Ministarstvo kulture i medija RH odobrenjem projekta„Nabava muških čizama“  pruža potporu KUD-u Josipovac. Iznosom od pet tisuća kuna Ministarstvo je kroz program folklornog kulturno-umjetničkog amaterizma financiralo nabavu zavičajne nošnje, to jest sedam pari muških čizama dok je vlastitim sredstvima nabavljen jedan par čija je cijena 750,00 kuna. Ciljana skupina projekta su folkloraši Zlatko Martinuš, Branko Anić, Tomislav Smiljan, Zoran Turkalj, Tihomir Horvat, Ivica Glogač i Tomislav Varžić koji će čizme koristiti u programskim aktivnostima udruge. Stručni suradnik bio je Ivan Kruh Vuk iz Ivanić grada koji je izradio čizme koje su rezultat projekta, inače je majstor za proizvodnju tradicijske obuće i narodnih nošnji. Projekt je u skladu s ciljevima Strateškog plana Ministarstva kulture 2020. – 2022.

U tijeku je izrada programskog i financijskog izvješća na e-obrascima, cjelokupna projekta dokumentacija tijekom pripreme i provedbe projekta provodi se elektroničkim putem unutar sustava e-Građanin, zbog nadzora namjenskoga korištenja sredstava državnog proračuna obveza je poslovanje izvršiti bezgotovinskim isplatama te očekujemo preostali dio od 20 posto ugovorenih sredstava. Udruga namjerava i dalje realizirati nabavu, otkup ili rekonstrukciju zavičajne nošnje s ciljem očuvanja i promicanja tradicijskih vrijednosti nacionalne kulture.

Razmatrani projekti razvijaju civilno društvo, stručno su utemeljeni, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora, odvijaju se kontinuirano, važni su za matičnu i širu zajednicu, posebno u kontekstu razvoja kulturno-umjetničkih udruga čije je djelovanje temelj kulturnog života i kulturnih aktivnosti u određenim sredinama. Vodi se računa o održanju kontinuiteta programa duge tradicije te ciklusa nabave nošnje ili glazbala. Temeljni kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi su kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa, važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta, primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje, ekonomičnost i dugoročnost programa, opći interes za kulturni razvitak, financijska potpora iz drugih izvora i ostalo.

Zahvaljujem se Kulturnom vijeću na vrednovanju projekta i Ministarstvu kulture i medija na osiguravanju sredstava za projekt koji smatraju da je od interesa za Republiku Hrvatsku. – voditelj projekta Marko Perković.


Opširnije
Josipovcu na dar - KUD Josipovac

KUD Josipovac snimio je i treći videospot kojim u nastojanju očuvanja baštine kroz
uporabu modernih tehnologija sve aktivnije uključuje i mladež. "Zagorec i Dalmatinac"
naziv je pjesme čiji je autor Mile Liović, uglazbili su je Goran Ivanović Lac i Antonio
Krupilnicki koji, uz Stjepana Rudinskog, potpisuje aranžman a video je izradio Boris
Šeper iz tvrtke Film 54.

Partneri su u provedbi projekta, kroz posudbu replika originalnih narodnih nošnji s
područja Dalmatinske zagore i Hrvatskog zagorja, HNK u Osijeku i Zavičajni klub
zagoraca Zagorec iz Josipovca. Suradnici u projektu su Ivana Klasić, Katarina Đurinski,
David Klasić, Ivan Tušek, Tomislav Varžić, Ivica Glogač i Mirko Sabađija dok su pjesmu
otpjevali Ivana Smiljan, Katica Zatko, Branko Anić I Antun Alšić.

Spot je sniman na području Josipovca - u stogodišnjem ambaru, vinogradu, kod
željezničkog kolodvora i kod Lovačkog doma, a izvođači su članovi udruge nositelja
projekta. Projekt je realiziran kroz program "Josipovcu na dar" pod pokroviteljstvom
Osječko-baranjske županije. Videospot je premijerno prikazan u emisiji Slavonsko veselje na Osječkoj televiziji koja je, uz Glas Slavonije, medijski pokrovitelj projekta.

Cilj projekta je zabilježiti stare narodne običaje, zbog toga je i napisana pjesma koja na zanimljiv i šaljiv način govori o dolasku mještana iz različitih krajeva domovine, a dolazilo se tzv. vlakom bez voznog reda, odnosno, kako narod kaže, trbuhom za kruhom, autorizirana je u suradnji sa ZAMP-om a video spot prati riječi pjesme. Spot služi promidžbi Josipovca a ima i edukativnu svrhu te se, s obzirom na današnju zastupljenost multimedije u društvu općenito, a posebno među
mladima, može koristiti kao suvremena metoda upoznavanja s tradicijom. Sudjelovanjem djece i mladih u projektnim aktivnostima potiču se i te generacije da aktivnim uključivanjem u stvaranje kulturno umjetničkih sadržaja doprinose zaštiti, očuvanju i promicanju kulturne baštine.” - Marko Perković, voditelj projekta.

https://www.youtube.com/watch?v=kKAT2Cp8EjEOpširnije
KUD Josipovac: Nabavom berde zaključen projekt "Očuvanje glazbene tradicije"

Za KUD Josipovac projekt pod nazivom "Očuvanje glazbene tradicije" zaključen je nabavom berde, najvećeg tamburaškog instrumenta, vrijedne 6000 kuna, Grad Osijek je uvrstio u Program javnih potreba u kulturi za 2020. u području tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma.

Za josipovačko amatersko društvo tako je osigurano jedno tradicijsko glazbalo na temelju činjenice da djeluje Tamburaška sekcija i Škola tambure te postoji potreba za nabavom različitih tradicijskih glazbala, kao i za narodnim nošnjama, čime se stvaraju preduvjeti za kvalitetnu provedbu kulturnog programa temeljenog na tradicijskoj baštini.

Stručni suradnici u projektu, Dora Vujnović i Denis Marguš, glazbeni pedagozi, savjetovali su projektni tim koji čine ujedno članovi Upravnog odbora Ivana Klasić, Tomislav Smiljan, Branko Anić, Zoran Turkalj, Tihomir Horvat, Ivica Glogač i volonteri Katarina Đurinski, David Klasić, Mladen Petrović, Ivan Tušek, Tomislav Varžić, Marija Klasić Petrović i voditelj projekta Marko Perković te je odlučeno da se, sukladno projektnoj prijavi, nabavi tradicijsko glazbalo. Kao jedna od projektnih aktivnosti planirano je i održavanja seminara o značenju hrvatskih tradicijskih glazbala, kao i predstavljanje tamburaša na javnom događaju, ali zbog COVID-a to je događanje odgođeno.

Zahvaljujem svima koji svojim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva iz područja kulture i umjetnosti kojima teži KUD Josipovac a posebno Odsjeku za kulturu i Kulturnom vijeću Grada Osijeka - voditelj projekta, Marko Perković.

Opširnije

Podijeli ovu stranicu

VRH