Nabava muških čizama

KUD JOSIPOVAC

Na desetogodišnjicu osnutka udruge po prvi put, ujedno i na cijelom području naselja Josipovac Ministarstvo kulture i medija RH odobrenjem projekta„Nabava muških čizama“  pruža potporu KUD-u Josipovac. Iznosom od pet tisuća kuna Ministarstvo je kroz program folklornog kulturno-umjetničkog amaterizma financiralo nabavu zavičajne nošnje, to jest sedam pari muških čizama dok je vlastitim sredstvima nabavljen jedan par čija je cijena 750,00 kuna. Ciljana skupina projekta su folkloraši Zlatko Martinuš, Branko Anić, Tomislav Smiljan, Zoran Turkalj, Tihomir Horvat, Ivica Glogač i Tomislav Varžić koji će čizme koristiti u programskim aktivnostima udruge. Stručni suradnik bio je Ivan Kruh Vuk iz Ivanić grada koji je izradio čizme koje su rezultat projekta, inače je majstor za proizvodnju tradicijske obuće i narodnih nošnji. Projekt je u skladu s ciljevima Strateškog plana Ministarstva kulture 2020. – 2022.

U tijeku je izrada programskog i financijskog izvješća na e-obrascima, cjelokupna projekta dokumentacija tijekom pripreme i provedbe projekta provodi se elektroničkim putem unutar sustava e-Građanin, zbog nadzora namjenskoga korištenja sredstava državnog proračuna obveza je poslovanje izvršiti bezgotovinskim isplatama te očekujemo preostali dio od 20 posto ugovorenih sredstava. Udruga namjerava i dalje realizirati nabavu, otkup ili rekonstrukciju zavičajne nošnje s ciljem očuvanja i promicanja tradicijskih vrijednosti nacionalne kulture.

Razmatrani projekti razvijaju civilno društvo, stručno su utemeljeni, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora, odvijaju se kontinuirano, važni su za matičnu i širu zajednicu, posebno u kontekstu razvoja kulturno-umjetničkih udruga čije je djelovanje temelj kulturnog života i kulturnih aktivnosti u određenim sredinama. Vodi se računa o održanju kontinuiteta programa duge tradicije te ciklusa nabave nošnje ili glazbala. Temeljni kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi su kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa, važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta, primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje, ekonomičnost i dugoročnost programa, opći interes za kulturni razvitak, financijska potpora iz drugih izvora i ostalo.

Zahvaljujem se Kulturnom vijeću na vrednovanju projekta i Ministarstvu kulture i medija na osiguravanju sredstava za projekt koji smatraju da je od interesa za Republiku Hrvatsku. – voditelj projekta Marko Perković.


Podijeli ovu stranicu

VRH