Kulturna udruga

Kulturna udruga Sveti Martin Dubrava

Nakon osnivanja Udruge, prvo predstavljanje Udruge bilo je na Uskršnjoj izložbi u Dubravi, Bili smo organizatori ove najveće kulturne manifestacije . Na izložbi je sudjelovalo 54 izlagaća iz 9 Županija RH. Na ovoj izložbi htjeli smo našim sugrađanima prikazati kako se pisanice ukrašavaju i u drugim krajevima lijepe naše. Pored naših pisanica, imali smo i goste ruske nacionalne manjine i ukrajinske, pa se ova izložba može smatrati i međunarodnom.

Pored pisanica koje su bile ukrašene modernijim tehnikama, bilo je i pisanica koje su ukrašavane kao nekada davno u stara vremena. Izlagaći su izložili pisanice koje su se kao nekada kuhale u vinu nekoliko sati a nakon toga strpljivo britvom naćinom struganja izrađivali ukrasi. Ukrasi odnosno tematika ukrasa je raznolika , od floralnih, etno motiva pa do nacionalnih obilježlja

VRH