Fjonda - Neda Milenkovski

Neda Milenkovski - autorska poezija


FJONDA

 

Od storega

kalamadarja

fjodno je stori

stroha son ga imela

više od vraga

a vajk je govori

da son mu draga

 

kompito kad

son napisala

fjodno je va žep skri

je zno da prez mene

ni njegovega

kompita ni

 

kad je kompito prepiso

fjondo je

grdelinan pokozo

i oni so brižni bižali

kamicići va fjonde

neso hi pježali

 

i sada ga nekad vidin

pretisnule ga leta

vajer gljeda,

tići išće

fjondo va srcu

i rikordi štišće.


Tagovi:

Podijeli ovu stranicu

VRH