U ĐURĐEVCU NA PESKIMA IZRAĐENA MURALNA SLIKA U ČAST GENERALA MLADENA MARKAČA

Udruga PESKI-ART ĐURĐEVAC

U ĐURĐEVCU NA PESKIMA IZRAĐENA MURALNA SLIKA U ČAST GENERALA MLADENA MARKAČA
U Đurđevcu u kvartu Peski u subotu i nedjelju 18. i 19. svibnja 2024. na objektu trafostanice na raskršću Grkinske ulice i ulice Petra Zrinskog izrađena je velika muralna slika posvećena heroju Domovinskog rata generalu Mladenu Markaču. Objekt trafostanice nalazi se nedaleko rodne kuće generala Mladena Markača, rođena Đurđevčana, počasnog građanina Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije.

Radove na izradi ove velike muralne slike površine oko 7,5 m2 izveo je Hrvoje Bukvić iz Đurđevca, a u sklopu radova prvo je obnovljena fasada i pročelje trafostanice te je jedna siva, već pomalo neugledna trafostanica pretvorena u građevinu lijepe i prihvatljive vizure s fasadom tipične đurđevačke boje, boje pijeska.
Muralna slika rađena je prema predlošku umjetničkog rada Josipa Živka iz Kloštra Podravskog, koji je nastao na likovnoj radionici koja se održava u čast generala Markača i oslobađajuće presude u Haagu. Mural sadržava portret generala Mladena Markača te prepoznatljive motive đurđevačke utvrde Stari grad, grba Specijalne policije i grba Grada Đurđevca.
Način i metoda rada zahtijevala je i rad noću radi izrade precizne skice koju je prvo trebalo detaljno prenijeti na foliju, a zatim i na pročelje fasade. Pozicioniranje, posljednje preinake i diskusije trajale su do kasnih večernjih sati, a sve kako bi mural bio što ljepši upravo onakav kako je i zaslužio naš sugrađanin general Mladen Markač.
Ideja za izradu ovog murala pokrenuta je od strane neformalne grupe građana koju čine entuzijasti, stanovnici kvarta Peski, volonteri, navijači NK Graničara i NK Dinama, a realizirana je uz podršku udruge „Peski-Art Đurđevac“ koja je pomogla u ishođenju administrativnih odobrenja, predloškom motiva i savjetodavnom ulogom kod prilagodbe motiva podlozi na kojoj se slika izrađivala i kod njene same izrade.
Potporu izradi ove muralne slike dali su svojim odobrenjima vlasnik objekta trafostanice HEP Elektra Koprivnica i HEP Elektra TJ Đurđevac, potrebnim suglasnostima i materijalnom potporom Grad Đurđevac, poslovni subjekti „Bistra“ d.o.o., cafe bar „M“, te brojni građani koji su svojom materijalnom i logističkom potporom pomogli da se ova hvale vrijedna inicijativa privede realizaciji.
Zahvaljujući Gradu Đurđevcu i djelatnicima Komunalnih usluga Đurđevac mural je ubrzo dobio i noćnu rasvjetu kako bi bio vidljiv i noću.

Podijeli ovu stranicu

VRH