MEDALJA GRADA ZAGREBA I DIJAMANTNA DIPLOMA

ZAGREBAČKI ORKESTAR ZET-a

Puhačkom orkestru ZET dodjeljena je Medalja Grada Zagreba na što je orkestar izuzetno ponosan!

Gradonačelnik Grada Zagreba dodjelio je Medalju Grada Zagreba Puhačkom orkestru Zagrebačkog električnog tramvaja za 90. obljetnicu uzastopnog djelovanja,
njegovanje puhačke glazbe i sudjelovanje u obilježavanju brojnih manifestacija od interesa za Grad Zagreb.

HRVATSKI SABOR KULTURE dodijelio je Puhačkom orkestru ZET dijamantnu diplomu za 90 godina neprekinutog rada i širenja hrvatske kulture.


Medalja Grada Zagreba

Dijamantna diploma

VRH