Povijest Glazbenog kluba Lisinski

HRVATSKI GLAZBENI KLUB LISINSKI

Osnutak

Nakon pada zlosretnog Bachova apsolutizma, koji je bio pritisnuo ukupni kulturni i politički život Hrvatske, 60-ih godina 19. stoljeća u hrvatskom je pučanstvu naglo izbila nacionalna svijest, a s njome i potreba za isticanjem iste. Tako su nastala mnoga pjevačka društva sa svrhom širenja i očuvanja nacionalnog identiteta. Takvo je bilo i prvo pjevačko društvo u Zagrebu, Kolo.

No, kada je početkom 20. stoljeća tu časnu misiju očuvanja nacionalnih i političkih ideala preuzelo društvo Hrvatski sokol, nastupio je preokret na području zborne vokalne glazbe. Nastala je potreba za višim oblicima umjetničke vokalne glazbe, oslobođena dotadašnjeg nacionalno - političkog obilježja.

Nezadovoljni konzervativnim vodstvom u pjevačkom društvu Kolo, grupa mladih intelektualaca, zaljubljenika u čistu umjetnost, odlučila je istupiti i osnovati novo društvo koje će, kako je zapisao kroničar 1925. "pjevački diletantizam uzdignuti do što većeg virtuoziteta koji će virtuozitet biti najodličnije sredstvo za interpretaciju i koncepciju domaćih i stranih autora".

Novi klub koji su odlučili osnovati nosit će ime, citiram: "Najpoznatijeg hrvatskog glazbenika VATROSLAVA LISINSKOG, te ćemo se time, bar donekle, odužiti veličajnom geniju umjetnika stradalnika". Tako je 16.7.1910. osnovano pjevačko društvo pod imenom Hrvatski glazbeni klub Lisinski, koje 1919. mijenja ime u Hrvatsko pjevačko društvo Lisinski.

Prvi glavni sastanak bio je održan 16.7.1910. Budući da su nazočni članovi bili i osnivači Kluba, dužni smo spomenuti njihova imena:  

     Dr. Viktor Benković
     Rudolf Kovačić
     Josip Novak
     Josip Novak (guslač)
     Viktor Novak
     Levin Pole
     Otokar Pacovski
     Ivša Spudić
     Gustav Steinmahn
     Krešimir Strmac
     Antun Valić
     Josip Vrbanić

Više o radu Kluba u vrijeme Prvog svjetskog rata pogledajte na: http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=103
Povijest Renesansnog ansambla

Renesansni ansambl prvi je vokalni ansambl specijaliziran za izvođenje renesansne glazbe u Hrvatskoj. Prekrasni maštoviti renesansni kostimi, pjevanje na više od deset jezika i izvođenje renesansnih plesova jedinstvena su karakteristika ovog ansambla.

Na repertoaru su svjetovna i duhovna djela - madrigali, moteti i mise poznatih europskih renesansnih skladatelja (Lasso, Palestrina, Gallus, Janequin, Morley, Byrd, itd.). Osim kompozicija koje su bile pravi hitovi u doba kada su nastale i koje ansambli u svijetu i danas najviše izvode, Ansambl uvježbava i u nas manje izvođena, ali zahtjevna djela složene renesansne polifonije. Čestim koncertiranjem u zemlji i inozemstvu aktivno promovira i hrvatsku glazbenu baštinu razdoblja renesanse (Motovunjanin, Skjavetić, Lukačić i drugi). Uz primarnu programsku preokupaciju - renesansnu glazbu - izvodi i glazbu kasnijih razdoblja, osobito onu duhovnog karaktera (Bach, Mozart, Bruckner, Dugan, Uhlik). Renesansni ansambl je dosad postigao izuzetno značajne rezultate i njegovo je uspješno djelovanje tijekom godina vrlo pozitivno ocjenjivano na nizu različitih regionalnih i državnih zborskih smotri i natjecanja, a nekoliko je puta i nagrađivan.

Već mjesec nakon svog osnutka 1983. Renesansni ansambl nastupa na Smotri pjevačkih zborova i vokalnih ansambala zagrebačke regije, te zauzima vrlo dobro mjesto na listi koju je stručni žiri sastavio po kvaliteti ansambala. Te je godine Ansambl imao četiri nastupa, a njihov je broj svake godine rastao, tako da sada nastupa dvadesetak puta godišnje, od čega su gotovo polovica cjelovečernji koncerti.

Od brojnih nastupa tijekom godina istaknut ćemo samo neke značajnije:

U suradnji sa Zborom IV. gimnazije i Društvenim orkestrom Hrvatskog glazbenog zavoda, a pod ravnanjem maestra Igora Gjadrova Ansambl je 1985. izveo Händelov oratorij Mesija. Iste je godine na Smotri pjevačkih zborova i vokalnih ansambala zagrebačke regije zauzeo 4. mjesto i proglašen je "zborom regije" pa je na taj način dobio pravo sudjelovanja na u pjevačkih zborova i vokalnih ansambala Hrvatske u Zadru, gdje je proglašen jednim od osam najboljih zborova Hrvatske. Te je godine Ansambl gostovao i u Švicarskoj, gdje je održao dva cjelovečernja koncerta i dobio blistave kritike u švicarskom tisku.

Renesansni ansambl je sudjelovao na državnim natjecanjima pjevačkih zborova još pet puta, posljednji put u Zadru 1995.

Od koncerata treba obavezno istaknuti proslave "okruglih" godišnjica Ansambla i obljetnica rada Hede Gospodnetić s Ansamblom 1986, 1992, 1996. i 2001. u Hrvatskom glazbenom zavodu, zatim uspješne ljetne turneje (Brač, Šibenik, Vodice, Murter, Vis, Krk, Hvar), pet cjelovečernjih koncerata u Krakowu 1987, 1988. koncert u zadarskom Sv. Donatu, In memoriam profesoru Rudolfu Matzu u organizaciji Ansambla, koncerte u muzeju Mimara, cjelovečernje koncerte u zagrebačkim crkvama, cjelovečernji koncert u baroknom dvorcu Laubegg u Austriji itd.

U vrijeme Domovinskog rata, u želji da pomogne pjesmom, Ansambl daje mnoštvo dobrotvornih koncerata, između ostalog koncerte za prognanike, za djecu iz Vukovara, dva cjelovečernja koncerta za obnovu Zadra, za pomoć dubrovačkom primorju, itd.

U nekoliko je navrata zbor izuzetno uspješno nastupao na smotrama praizvedbi, a niz godina je izvođenjem pasionskih moteta sudjelovao u korizmeno - uskrsnoj manifestaciji Pasionska baština. Također su značajni cjelovečernji božićni koncerti u špilji Veternica i u prostorima Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu.

Veliku čast Ansambl je doživio pjevajući tri puta u Dvercima na poziv gradonačelnika Borisa Buzančića i jednom za gospodina Javiera Péreza de Cuéllara, generalnog sekretara Ujedinjenih naroda.

Zbor je do sada studijski snimio dvije kasete, CD s renesansnim repertoarom Dindirindin i CD Božić u svijetu. Tijekom godina Ansambl je nastupio i u brojnim radio i TV emisijama.

Godinu 1995. Ansambl će doista pamtiti s ponosom: za nastup na Proljetnim susretima amatera dobio je iznimno dobre kritike stručnog žirija i u konkurenciji od 24 pjevačka zbora i vokalnih ansambala zagrebačke regije zauzeo visoko drugo mjesto.

Renesansni ansambl nastupa u različitim svečanim prigodama. Tako je 1995. između ostaloga nastupio povodom Svjetskog dana voda u Hrvatskoj vodoprivredi, pjevajući pjesme o vodi (što je ponovio 2003. na Sljemenu u organizaciji Ministarstva za zaštitu okoliša), zatim na nekoliko otvorenja izložbi (npr. Vanje Radauša u dvorcu Bežanec), na otvorenju manifestacije Đakovački vezovi 1995. i na proslavi Dana reformacije u evangeličkoj crkvi Krista Kralja u Zagrebu.

Koncem siječnja 1996. Ansambl je nastupio prigodom izložbe Grbovi, grbovnice i rodoslovlja u Povijesnom muzeju, a 28. veljače 1996. je pred prepunim Hrvatskim glazbenim zavodom proslavio svoje velike obljetnice izvevši Magnificat J. S. Bacha.

Ansambl je 1997. sudjelovao na svečanoj misi u Pantheonu u Rimu, nakon čega je izveo cjelovečernji duhovni koncert u istom prostoru.

U sezoni 1998/99. Ansambl je dva puta gostovao na Malti - prvi puta na natjecanju gdje je osvojio četvrtu nagradu na međunarodnom natjecanju, a drugi put je bio pozvan (od organizatora) da svojim pjevanjem u renesansnoj povorci uveliča malteški praznik, te nastupi na svečanom ceremonijalu u predsjedničkoj palači pred predsjednikom Malte.

U lipnju 1999. Ansambl je imao jedan u nizu koncerata u crkvi sv. Katarine, a u srpnju je gostovao u Francuskoj gdje je sudjelovao na Međunarodnoj smotri glazbe i plesa Musichoridance i održao cjelovečernji koncert u Lyonu.

U studenom iste godine imao je jedan od scenskih nastupa u hotelu Intercontinental, a u prosincu je gostovao je u Italiji održavši tri koncerta za moliške Hrvate u gradovima Monte Mitro i San Felice.

Nakon povratka iz Italije održao je tradicionalne božićne koncerte u špilji Veternica i u Galeriji SC-a.

Više je puta nastupao u HGZ-u na manifestaciji Pjevajte zborovi svijeta koja se svake godine održava u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka, a na inicijativu Organizacije IFCM-a (International Federation for Choral Music).

U veljači 2000. nastupio je u KSET-u, a u ožujku u Institutu za crkvenu glazbu.

Ansambl je, kao i svih godina do sada, 2000. nastupio u HGZ-u na Natjecanju zborova, zatim je imao nastup u HNK-u, potom u domu HV te na Cvjetnom trgu u organizaciji Francuskog kulturnog instituta.

Od 29.9. do 2.10.2000. Ansambl je nastupio u Nizozemskoj na natjecanju zborova u gradu Monster, a u listopadu su Renesansni ansambl i Canticum održali koncert u klubu Močvara.

U prosincu 2000. Ansambl je imao cjelovečernji božićni koncert u crkvi sv. Katarine, u organizaciji Francuskog kulturnog instituta, na kojem su polovicu programa sačinjavale francuske božićne pjesme. Koncert je bio repriziran pred špiljom Veternica.

Renesansni ansambl je 1.3.2001. promovirao svoj CD renesansne glazbe Dindirindin u Gradskoj knjižnici.

U ožujku 2001. u crkvi sv. Katarine, Renesansni ansambl i Canticum nastupili su sa zborom Rubino iz Rovinja, a u rujnu 2001. gostovali su u Rovinju na Prvom susretu pjevačkih zborova.

U svibnju 2001. je RA nastupio s Canticumom i zborom Sloboda na zajedničkom koncertu prigodom Dana hrvatskog zbornog pjevanja, a u lipnju 2001. u Varaždinu na manifestaciji Vještice i vampiri, na Proljetnim susretima glazbenih amatera u KD V. Lisinski, i na Zrinjevcu na Fete de la musique u organizaciji Francuskog kulturnog instituta.

Od 24. do 30. srpnja gostuje u glavnom gradu Latvije, Rigi, prigodom proslave 800. obljetnice grada.

U rujnu 2001. priređuje cjelovečernji koncert u crkvi sv. Marije u Lepoglavi prigodom održavanja 5. međunarodnog festivala čipke.

Najvažniji projekt u 2001. godini je obilježavanje velikih obljetnica: 91. godišnjice od osnutka i 30. obljetnice rada Hede Gospodnetić s Ansamblom.

Za tu su se prigodu sve tri sekcije udružile u scenskom izvođenju madrigalske komedije L’Amfiparnasso, Orazia Vecchija na svečanom koncertu u HGZ-u 21.10.2001., u režiji Ivane Marijančić. Pod njenim vodstvom 2001. je nastala i nova, dramska sekcija Ignac, koja se u toj izvedbi pridružila trima stalnim sekcijama: Renesansnom ansamblu, Minstrelu i Canticumu.

Otkad probe održava na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Ansambl redovito nastupa na njihovim promocijama prvostupnika, diplomanata (od 2004. i postdiplomanata).

Često pjeva na promocijama i svečanostima Tekstilnotehnološkog fakulteta, a 2002. je pjevao i na promociji Visokog učilišta VERN'.

Također je 2002. uzvratio gostoprimstvo zboru Renaissance iz Tararea (Francuska) i Zboru mladih Norise iz Rige (Latvija) i organizirao njihove koncerte u Zagrebu i Ivanić gradu.

Ansambl redovito nastupa na renesansnim manifestacijama u Varaždinu i Čakovcu.

Godine 2002. pjevanjem u hotelu Opera otvorio je kongres Mense international, a božićne je koncerte održao u crkvi sv. Ivana Bosca u Podsusedu i u Gornjoj Stubici s Harmonikaškim orkestrom Ivan Goran Kovačić. S tim orkestrom godinama surađuje pa je 1. veljače 2003. nastupio kao gost na obljetnici Orkestra u Koncertnoj dvorani V. Lisinski.

Nekoliko je puta pjevao za učenike Waldorfske škole, a 15. veljače 2003. škola je novcem od prodanih ulaznica za koncert prikupila novac za školarinu učenika.

S Canticumom i Minstrelom 22. veljače 2003. u Galeriji SC-a održao je oproštajni koncert s Minstrelom, koji se odvojio početkom 2003.

Kao i svake godine, u svibnju 2003. proslavio je Hrvatski dan zbornog pjevanja uz zborove Sloboda, Ivan Kukuljević Sakcinski i Canticum.

Nekoliko dana kasnije je zajedno s Canticumom održao misu zadušnicu za našu pokojnu pjevačicu i predsjednicu Ansambla Snježanu. Tom se tužnom prigodom na koru crkve Marije Pomoćnice na Knežiji skupilo mnogo bivših pjevača u zajedničkoj pjesmi.

U Hrvatskom glazbenom zavodu 14. studenog 2003. proslavio je 20. obljetnicu svečanim koncertom pod naslovom Mač sad hvataj ljuven bože. To je bio scenski nastup u režiji Dubravke Obad. Sljedećih su nekoliko godina svi nastupi na kojima je RA pjevao renesansne pjesme bili i scenski, s plesanjem renesansnih plesova.

Krajem studenog na Internacionalnom festivalu adventske i božićne glazbe u Pragu, Renesansni ansambl osvojio je srebrnu plaketu, što je do sada najveći inozemni uspjeh.

U ožujku 2004. Ansambl je u HGZ-u osvojio brončanu plaketu na 7. natjecanju pjevačkih zborova u Zagrebu 2004.

U svibnju 2004. gostovao je u Velikoj Britaniji u organizaciji Britansko-hrvatskog društva. Tamo je izveo tri scenska koncerta u Oxfordu, Londonu i Cambridgeu.

Istog mjeseca nastupio je u HGZ-u uz sudjelovanje Društvenog orkestra HGZ-a pod ravnanjem Igora Gjadrova povodom 150. godišnjice smrti Vatroslava Lisinskog, izvevši nekoliko njegovih skladbi.

U lipnju je predsjednik Stjepan Mesić primio Ansambl priredivši mu lijepi doček i poslušao kostimirane pjevače koji su otpjevali i otplesali nekoliko pjesama.

Istog mjeseca Ansambl je nastupio na Svečanosti glazbe u organizaciji Francuskog kulturnog instituta u Kaptol centru, zajedno s ansamblom Minstrel.

U srpnju 2004. gostovao je četiri dana u Dubrovniku na Drugom povijesnom sajmu, gdje je scenski izveo sedam koncerata. Gostovao je i na sljedećim povijesnim sajmovima u Dubrovniku svake godine od 2004. do 2007.

U prosincu 2004. je održao četiri božićna koncerta.

U travnju 2005. održao je koncert u Brežicama, a u svibnju uzvratio gostoprimstvo prijateljskom zboru iz Brežica s kojim je održao koncert u crkvi sv. Katarine u Zagrebu. Istog mjeseca je izveo zapažen scenski nastup u dvorcu Dubovec kraj Karlovca te ga ponovio sljedeće godine.

U lipnju 2005. ostvaren je projekt koji se pripremao nekoliko godina, a uvježbavao cijelu sezonu - koncert Samo Ave Marije u crkvi Marije Pomoćnice na Knežiji. Koncert je ostvaren u suradnji s Canticumom, HOKUD-om Sloboda, vokalnim solistima i orguljašem. Taj je koncert snimljen je na nosač zvuka.

Isto je ljeto imao dvije zapažene turneje sa scenskim nastupima u Čakovcu i u Kotoribi.

U studenom 2005. ponovno je gostovao na Internacionalnom festivalu adventske i božićne glazbe u Pragu, gdje je osvojio brončanu medalju.

Na 8. natjecanju pjevačkih zborova u Zagrebu 25.3.2006., Ansambl je osvojio srebro i prijelazni pehar za najbolje izvedenu domaću skladbu. To je bilo zadnje natjecanje na kojem je dirigirala Heda Gospodnetić, koja je u Ansamblu i dalje ostala kao pjevač RA i Canticuma, pomoćni dirigent, član umjetničkog odbora i savjetnik, naročito u intenzivnim pripremama za proslavu 100. godišnjice zbora Lisinski 2010.

U studenom 2006. RA je nastupio na 2. međunarodnom zborskom natjecanju u Varšavi, gdje je nagrađen.

Početkom 2007. za dirigenta RA je izabrana Elena Konovalova Štefanić, koja je vodila Ansambl do početka 2009.

U rujnu je Ansambl nastupio na Baroknom festivalu Giostra u Poreču.

Budući da su za Uskrs 2006. Heda Gospodnetić i Ansambl organizirali dvanaestodnevnu turneju po Hrvatskoj renomiranom berlinskom zboru Kammerchor der Universität der Künste, u rujnu 2007. Renesansni ansambl je gostovao u Berlinu, na uzvratnom posjetu berlinskom zboru, izvevši tamo četiri koncerta.

Ansambl rado daje nastupe u domovima umirovljenika i na otvorenjima izložbi.

Zbor je do sada snimio dvije kasete, Najljepše hrvatske marijanske pjesme i Najljepše hrvatske božićne pjesme.

Snimio je i CD s renesansnim repertoarom, Dindirindin, koji je promovirao 2001. u Gradskoj knjižnici, a cijelu 2002. godinu je zajedno s Canticumom, solistima i gostima posvetio snimanju novog CD-a Božić u svijetu koji je promovirao krajem 2003. CD sa samim Ave Marijama je u pripremi.

Iz nedavnih koncerata Renesansnog ansambla izdvaja se osvojeno prvo mjesto na Zagrebačkom natjecanju pjevačkih zborova, u kategoriji komornih zborova 2008. te drugo mjesto na Smotri hrvatskih pjevačkih zborova u Novigradu 2008.

Proslavio je 25. godišnjicu rada 24.1.2009. u crkvi sv. Petra. Pritom je snimljen CD Jubilate.

Do jeseni 2009. Ansambl je vodio dirigent Ante Milić, a u rujnu se s porodiljskog dopusta u Ansambl vratila Tea Kolombo. Budući da je u svibnju 2009. na Susretima zagrebačkih glazbenih amatera, pod vodstvom Ante Milića Ansambl osvojio prvo mjesto u kategoriji komornih pjevačkih zborova u kategoriji klasične glazbe i kandidirao se na Državnu smotru komornih ansambala Hrvatske, dirigent Ante Milić se odazvao našem pozivu i u studenom opet vodio probe i dirigirao Ansamblu 21.11.2009. na Državnoj smotri komornih ansambala Hrvatske u Mariji Bistrici.

Godine 2010. Ansambl je nastupio za djecu Centra za odgoj o obrazovanje Vinko Bek na nezaboravnoj proslavi, na kojoj su djeca i pjevači zajedno plesali renesansne plesove.

Pripremajući se za proslavu 100 godišnjice Ansambla, Renesansni ansambl i Canticum od proljeća 2009. zajednički uvježbavaju zahtjevan program za taj koncert.

Zbog velike ljubavi prema renesansnoj glazbi, izvanrednog entuzijazma u radu i visokih kriterija koje sam sebi postavlja, ovaj će zbor, jamačno, i u buduće biti po svemu izuzetan ansambl na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Povijest Canticuma

Na inicijativu nekolicine pjevača Renesansnog ansambla i njihovog dirigenta mr. Hede Gospodnetić, u listopadu 1993. raspisana je audicija za manji sastav, s ciljem da se uvježbavaju i izvode Palestrinine i Lassove mise i ostala teža duhovna djela renesanse i baroka. Skupilo se dvadesetak vrsnih pjevača notalista i Mali ansambl je odmah počeo upješno muzicirati. 1998. promijenio je ime u Canticum.

Nekoliko je puta izveo peteroglasnu misu Orlanda di Lassa Missa super triste depart. Druga misa koju je uvježbao, Missa Papae Marcelli Giovannija Pierluigija da Palestrine, jedan je od bisera renesansnog skladanja. Nju je ansambl u cjelini izveo u đakovačkoj katedrali. Ta je misa u nas rijetko izvođena, a zanimljivo je da ju je u svoje vrijeme pjevao i stari zbor Lisinski, prije Drugoga svjetskog rata. Ostale mise na repertoaru Canticuma su: Missa Aeterna Christi munera G. P. da Palestrine, Missa Secunda Hansa Lea Hasslera (izvođena više puta, a 1997. u rimskom Pantheonu), Messa a 4 da capella Claudia Monteverdija i Missa quinque vocibus cum parte pro organo, op. 14 Tomasa Cecchinija.

Uz spomenute mise Canticum ima na repertoaru velik broj moteta domaćih i stranih renesansnih i baroknih autora. Održao je koncerte u crkvama Zagreba, Hvara, Đakova, Osijeka, Ivanić grada, Zadra, Rima, Brežica, Lepoglave, Malte, Lyona, Sauvagesa, Tararea, Sarajeva i Rovinja.

Pjevačica Davorka Horvat individualno drži satove solo pjevanja pjevačima Canticuma što uvelike doprinosi kvaliteti tona ansambla.

Canticum je 2001. obilježio 90. godišnjicu osnutka osnutka Hrvatskog glazbenog kluba Lisinski i 30. godišnjicu rada Hede Gospodnetić s Ansamblom, izvevši u HGZ-u madrigalsku komediju L'Amfiparnaso, Orazia Vecchija, zajedno s ostalim sekcijama.

U lipnju 2003. Canticum je proslavio je 10. godišnjicu rada svečanim koncertom.

Tijekom 2002. zajedno s Renesansnim ansamblom, solistima i gostima, Canticum je snimio CD pod nazivom Božić u svijetu. Taj je CD svečano promoviran u prosincu 2003.

Godine 2005. i 2006., u suradnji s Renesansnim ansamblom, HOKUD-om Sloboda, Mješovitim pjevačkim zborom KUD-a INA i Ansamblom Triola, Canticum je održao dva cjelovečernja koncerta na kojima su izvođene samo Ave Marije. Dirigirali su Igor Mladinić i Heda Gospodnetić. Na tim su koncertima snimljena dva CD-a.

Godine 2005. mr. Heda Gospodnetić prepustila je Canticum dirigentima Igoru Mladiniću i Tei Kolombo. Godine 2008. Canticum je vodio Ante Milić, koji je ponovno zamjenio dirigenticu Teu Kolombo 2009, dok je bila na porodiljskom dopustu.

Osim redovitih nastupa na smotrama i promocijama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Canticum je 2008. imao zapažene nastupe u Dugoj Resi, Labinu i Buzetu.

Canticum je 24.1.2009. u crkvi sv. Petra, pod vodstvom Tee Kolombo, proslavio 15. godišnjicu rada. Pritom je snimljen CD Jubilate.


Slike iz povijesti Glazbenog kluba Lisinski

HPD Lisinski izvodi 9. simfoniju Ludwiga van Beethovena

Zbor sudjeluje na proslavi 70. obljetnice rođenja Tome Masaryka, predsjednika Češke Republike, u operi Nikola Šubić Zrinjski u HNK-u i pri realizaciji Beethovenove Devete simfonije u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom pod vodstvom Krešimira Baranovića.Dr. Viktor Benković

predsjednik i zborovođa pjevačke župe "Lisinski"
na naslovnici Glazbenog vjesnika lipanj, 1929. koji javlja:

Natjecanje pjevačke župe "Lisinski" i smotra župe "Matije Gubeca" dne 15. i 16. lipnja

Urednik mjesečnika za promicanje glazbene kulture je Rudolf Matz


HPD Lisinski izvodi 9. simfoniju Ludwiga van Beethovena

Povodom sudjelovanja HPD Lisinski kroničar je 1920. godine zapisao:
Ta je izvedba bila jedan od najvećih muzičkih događaja u Zagrebu.
 


Slike iz povijesti Renesansnog ansambla

Renesansni ansambl

Fotografija je snimljena oko 1984. godine. na stubama Hrvatskog glazbenog zavoda.

Četvrti na Malti

Na međunarodnom natjecanju na Malti 1998. godine Renesansni ansambl je osvojio 4, mjesto.

Renaissance choir: Dindirindin, Zagreb, 2001.

Renesansni ansambl je 1.3.2001. promovirao svoj CD
renesansne glazbe Dindirindin u Gradskoj knjižnici.

Povijest Minstrela

Podaci iz 1990. govore da je Gradskom uredu za kulturu bila prijavljena sekcija pod nazivom Instrumentalna sekcija Renesansnog ansambla, a 1991. Andrea de Antiquis Consort.

Ansambl za ranu glazbu Minstrel započeo je s radom pod vodstvom Igora Mladinića u proljeće 1992. kao nasljednik ansambla Andrea de Antiquis Consort. Okupio je zainteresirane mlade glazbenike koji su svirali i u drugim ansamblima za ranu glazbu (Syntagma Musicum, Universitas Studiorum Zagrabiensis, Vox Antiqua, Cappella Ragusina). Okupili su se s težnjom da slušateljstvu predstave vrhunske europske skladatelje renesanse i baroka.

Tijekom godina članovi ansambla su se odlučili na ravnopravno sudjelovanje u kreacijama svojih projekata pa rade bez dirigenta.

Početkom 2003. Ansambl za ranu glazbu Minstrel odvojio se od matičnog ansambla i samostalno nastavio svoje uspješno djelovanje.

Jedan od posljednjih zajedničkih projekata svih sekcija bilo je obilježavanje 90. godišnjice osnutka Glazbenog kluba Lisinsk i 30. godišnjice rada Hede Gospodnetić s Ansamblom.

Na tom svečanom koncertu 21.10.2001. u HGZ-u sve su tri sekcije scenski izvele zahtjevnu renesansnu madrigalsku komediju L'Amfiparnaso Orazia Vecchija.

Mislav

Vokalni ansambl Mislav muški je zbor sastavljen od najstarijih članova Ansambla. Oni se već 32 godine sastaju i pjevaju (ponajviše "za svoju dušu") uglavnom djela hrvatske i slovenske glazbene romantike, djela suvremenih autora te obrade narodnih pjesama. Ansambl nosi ime po svom utemeljitelju, pokojnom mr. Mislavu Careviću († 1993.).

Dirigent ansambla Mislav je Držislav Sikirić.

Nastupaju na svim proslavama obljetnica zajedno s ostalim sekcijama, gdje zauzimaju počasno mjesto, jer u Mislavu pjevaju pjevači koji su bili dugogodišnji članovi Kluba.
Monografija STO GODINA NA DOBROM GLASU

100. GODIŠNJICA OSNUTKA 1910. - 2010.

Podijeli ovu stranicu

VRH