Natječaj 33. Susreta hrvatskih plesnih ansambala

Hrvatski sabor kulture

Pozivamo Vas da se prijavite na Natječaj i izborite svoje mjesto na 33. Susretu hrvatskih plesnih ansambala koji se ove godine planira održati u POU Velika Gorica 26. i 27. 11. 2022.
Rok za prijavu plesnih uradaka je 21. 10. 2022.

CILJ SUSRETA
Cilj Susreta hrvatskih plesnih ansambala je predstavljanje najuspješnijih ostvarenja plesnih amatera koji djeluju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Udruge Hrvata izvan RH) u tekućoj godini, razvijanje pozitivnog odnosa prema plesnim i glazbenim vrijednostima, međusobno upoznavanje, zbližavanje, socijalna kohezija, razvoj publike te stimulacija amaterskog rada uopće.

TEMA SUSRETA
Tema ovogodišnjeg susreta je KOMUNIKACIJA kao proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova, odnosno proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu. Riječ komunikacija doslovno znači: podijeliti, učiniti nešto općim ili zajedničkim i obično je opisana prema 3 glavne dimenzije: sadržaju, formi i cilju. Sadržaj komunikacije i forma kreiraju poruke koje se šalju prema cilju. Cilj može biti sam čovjek, druga osoba (u interpersonalnoj komunikaciji) ili drugi entitet poput grupe, organizacije ili društva. Tema za ovogodišnji Susret plesnih ansambala je odabrana kao posljedica potrebe različitih oblika komunikacije i sredstava putem kojih se ista prenosi u vrijeme globalne pandemije. Kako ples komunicira danas, koje poruke prenosi, kome i zašto u ovom izazovnom vremenu.

KATEGORIJE I PRIJAVA
Hrvatski sabor kulture, kao glavni organizator, raspisuje Natječaj na koji se mogu javiti svi zainteresirani Ansambli. Pravo sudjelovanja na Susretu stječu Ansambli, članice HSK-a, odabrani od strane Povjerenstva za provedbu natječaja i odabir programa Susreta. Više u Pravilima susreta hrvatskih plesnih ansambala dostupnim na mrežnim stranicama i kod stručne službe.

Izvođači/ice, članovi odabranih Ansambala, ne smiju biti mlađi od 12 godina.

Svi zainteresirani Ansambli na Natječaj se prijavljuju putem prijavnice (u prilogu) i unutar dvije kategorije:
1. KRAĆI SCENSKI RADOVI najviše do 2 koreografije, od kojih svaka može trajati do 7 minuta. Jedna koreografija tematski mora biti vezana uz opću temu Natječaja, dok je druga po slobodnom izboru. Prijaviti se mogu sola, dueti i radovi sa više plesača.
Ili
2. DUŽA SCENSKA FORMA
              je rad (scenska forma) u trajanju od 10 do 15 minuta. Rad svojom temom treba biti vezan uz               opću temu Natječaja, dramaturškim sklopom odgovarati scenskoj formi te zadovoljavati minimum estetske vrijednosti koja mu omogućuje javno prikazivanje. Iz priložene snimke treba biti vidljivo da snimka nije montirana već je snimljena integralno bez dodataka. 1 Ansambl prijavljuje 1 dužu scensku formu.
Ukoliko skupina odluči u svom radu prezentirati temu Komunikacije uz prijavnicu treba priložiti i kratko obrazloženje.

SNIMKA
Uz prijavnicu prilažu se i snimke prijavljenih koreografija. Snimka mora biti dostavljena putem jumbo-maila, na DVD-u, ili postavljena na Youtube (u tom slučaju Vas molimo da nam pošaljete poveznicu na taj video).
Osnovna kvaliteta snimke mora biti zadovoljena kako bi se mogla koristiti u slučaju online realizacije Susreta uslijed specifičnih okolnosti uzrokovanih višom silom.

OSTALO
Plesači/ce na snimci obavezno moraju biti odjeveni u kostime u kojima se prijavljena koreografija inače i izvodi.
Uz prijavnicu i snimke prijavljenih točaka potrebno je dostaviti i kratak tekst o Ansamblu (najviše pola stranice formata A4) te reprezentativnu fotografiju (u što većoj rezoluciji). Osnovni podaci navedeni u prijavnici bit će objavljeni u promidžbenim materijalima Susreta.
Po završenom Natječaju Povjerenstvo za provedbu natječaja i odabir programa Susreta odabire Ansamble i oblikuje Program. Ansambli mogu nastupiti s jednom ili najviše 2 točke u trajanju do sedam minuta svaka ili s odabranom scenskom formom.
Ukoliko postoji potreba, povjerenstvo u program može uvrstiti točke izvan konkurencije koje svojim iznimnim estetskim postignućem predstavljaju plesnu umjetnost, a čiji izvođači mogu biti članovi i nekih drugih plesnih saveza.
Susret hrvatskih plesnih ansambala mjesto je međunarodne razmjene plesača i Ansambala koju HSK-e ima sa Slovenijom i Češkom.
U slučaju više sile HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila novonastalim okolnostima.

HSK pridržava sva prava za snimanje i prijenos svih priredbi bez naknade ansamblima i autorima koreografija.
Sve detaljne upute o dolasku na Susret i odlasku Sudionici će dobiti čim budu poznate. Putne troškove snose sami Sudionici. U planu su radionice za voditelje i plesače, prigodna izložba fotografija i profesionalna plesna predstava.

Ispunjene prijavnice, snimke, tekst i fotografiju slati na ples@hrsk.hr zaključno sa 21. 10. 2022. Za sve dodatne informacije možete se obratiti stručnoj suradnici za ples na 095 4556 877 ili putem elektroničke pošte ples@hrsk.hr.prijavnica na Natječaj

Podijeli ovu stranicu

VRH