Izborna skupština Udruge Osebunjek

Osebunjek

Izborna skupština Udruge Osebunjek

Udruga Osebunjek – za očuvanje i promicanje kajkavskog govora i zavičajne kulturne baštine vrbovečkog kraja

            10340 Vrbovec, Zagrebačka 143, mail : osebunjek@gmail.com,

                          telefon : +385912728527 OIB : 26069474518

                                  IBAN : HR04 2340 0091 1109 9964 8

 

Zapisnik s godišnje izborne skupštine „Udruge Osebunjek“ za 2022. godinu

 

-         održane dana 22.01.2023. (nedjelja)  u 16 sati na adresi motel „Marina“ ul. Matije Gupca 26, Vrbovec

Skupština počinje u 16:00 sati te ju otvara predsjednica udruge Katarina Zadrija.

Na skupštini prisustvuje ukupno 12 članova.

Na prijedlog predsjedavajuće usvojen je sljedeći  Dnevni  red :

 

 1. Izbor radnih tijela:

a) Izbor radnog povjerenstva koje se sastoji od dva člana i predsjednika radnog povjerenstva

b) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

c) Verifikacijsko-izborne komisije

 1. Izvještaj verifikacijsko-izborne komisije
 2. Izvještaj o radu Udruge Osebunjek u 2022. godini.
 3. Financijsko izvješće za 2022. godinu
 4. Izvješće upravnog odbora Udruge Osebunjek
 5. Razrješenje dosadašnjeg rukovodstva i utvrđivanje liste kandidata za Predsjednika i Tajnika Udruge Osebunjek
 6. Izbor Predsjednika i Tajnika
 7. Izvješće verifikacijsko-izborne komisije o rezultatima glasovanja
 8. Predlaganje članova Upravnog odbora od strane izabranog Predsjednika
 9. Glasanje za članove upravnog odbora . Imenovanje članova upravnog odbora
 10. Prijedlog plana rada Udruge Osebunjek za 2023. Godinu
 11. Razno : prijedlozi i mišljenja, primanja novih članova, rasprava o radu članova

Ad. 1.

Radno povjerenstvo skupštine: za predsjednika skupštine odabrana je Tatjana Kobija, članovi povjerenstva skupštine su Valentina Zadrija i Ana Gradiček,

Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika: za zapisničara je odabrana Ivana Zadrija a za ovjerovatelje zapisnika su odabrane Tatjana Kobija i Marija Petrek.

Verifikacijsko-izborna komisija: za predsjednika Verifikacijsko-Izborne komisije odabran je Josip Bešen a za članove su odabrani Nikolina Crnčić i Josip Zadrija

 

Ad.2.

 

Izvještaj verifikacijsko-izborne komisije

Verifikacijsko-izborno komisija je utvrdila da je na izbornu skupštinu pristupilo 12 (slovima: dvanaest) od ukupno 17 (slovima: sedamnaest) članova udruge što je dovoljno za nastavak održavanja skupštine te izbor novog predsjedništva.

 

Ad. 3.    

 

Izvješće o radu udruge u 2022 godini:

-         Dana 16. ožujka otvorena je izložba umjetničkih fotografija autorice Ivane Žerovnik

pod nazivom Moje impresije. Na otvorenju izložbe pjesme su čitale članice udruge Marija Petrek, Tatjana Kobija, Dragica Čulig i Katarina Zadrija      

-         Dana 09.travnja Udruga sudjeluje na izložbi pisanica koju u sklopu manifestacije

Uskrs u Dubravi organizira udruga Sv. Martin u Dubravi.

-         24. travanja u sklopu Noći knjige u motelu Marina smo ugostili neformalnu Udrugu

Klub pisaca GK Dugo Selo.

-         Dana 21. svibnja udruga sudjeluje na festivalu kinča koji organizaira udruga Magda i

Lujza iz Mađareva u Visokom s temom Ruže sv. Rite.

-         Dana 25. svibnja u Narodnoj knjižnici Vrbovec održano je predstavljanje dijela

Vladimira Mihaljevića Kantora.

-         Dana 10. lipnja održan je četvrti recital kajkavske poezije Stara lipa. Recital je

prerastao amaterske okvire, Na recital se uz amatere prijavljuje sve više afirmiranih

književnika. Na natječaj za četvrti recital kajkavske poezije Stara lipa Vrbovec 2022, koji

okuplja kajkavske pjesnike s područja cijele države, odazvao se 61 autor sa 148 pjesama.

Izborno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Alojzija Tvorić Kučko, prof. Vesna Švarc i dipl. uč.

Nikolina Hudec Crnčić je za objavu u zborniku s recitala odabralo je sedamdeset pet pjesama

od 56 autora. Javljaju nam se kvalitetni autori, rad izbornog povjerenstva nije bilo lak.

Dvadesetak autora je poslalo pjesme od kojih je svaka mogla konkurirati za nagradu. Već na

prvom recitalu se prijavio zavidan broj dobrih pjesama, stoga smo odlučili da svako mjesto

dijele po dva autora. Uz nagrađene autore, odlučili smo pohvaliti i slijedećih po kvaliteti

rangiranih deset pjesama. Glavni adut recitala je zbornik s recitala, koji pomalo postaje

udžbenik kako poezije, tako i u jezičnom smislu. Baš zato i tražimo da se napiše objašnjenje

manje poznatih riječi. Prošle smo godine u uvjetima natječaja naveli da se obavezno napiše na kojem je idiomu pjesma napisana, što su autori ispoštovali. Dakle, ako tko bude proučavao kajkavske govore ovoga stoljeća imat će na raspolaganju Zbornike s recitala Stara lipa kao pomoćno sredstvo.

 

-         Dana 13. lipnja na poziv Udruge Collegium Hergešić iz Zagreba, Udruga nastupa na

pjesničkoj večeri u Zagrebu u prostoru Tribine grada Zagreba. Zbog poboljšanja suradnje s

istovrsnim udrugama na gostovanje smo kao svoje goste pozvali udrugu Sv. Martin iz

Dubrave. Oni su događanje popratili pjesmama i plesovima Moslavine.

-         Dana 29. lipnja Udruga gostuje u Gradskoj knjižnici Dugo Selo. U sklopu gostovanja

održano je predstavljanje zbirke poezije Zgubljene senje članice Udruge Marije Petrek.

-         Dana 14. lipnja organiziramo događanje pod nazivom Prvi haiku susreti u Vrbovcu.

Gosti udruge su članovi udruge Tri rijeke iz Ivanić Grada.

-         Dana 20. kolovoza udruga sudjeluje na pjesničkom susretu u Ivancu pod nazivom

Kolovrat riječi.

-         U sklopu manifestacije „Kaj su jeli naši stari“ Udruga je sva tri dana od 26. do 28.

kolovoza imala izložbeni prostor u gradskom parku pored kipa Marije Jurić Zagorke, pod nazivom Kinč, kipeci i domača rieč.  Izlagali smo plakate s fotografijama članica foto sekcije Udruge i ukrase od krep papira pod nazivom Kinč, koje rade članice udruge. Kao suvenir smo imali rukom rađene straničnike za knjige koji su ujedno bili mini rječnici kajkavskog dijalekta.

Također smo izlagali fotografije prirodnih, povijesnih i kulturnih znamenitosti Vrbovca i

okolice, a na kojima je na pozadini svake fotografije bila otisnuta pjesma jedne od članica

Udruge. Izloženi su još bili zbornici s dosadašnjih recitala Stara lipa i zajednička pjesnička

zbirka članica udruge pod nazivom Naš kaj. Izradili smo cvjetni vijenac od krep papira na luk

za ulaz iza izložbenog prostora gdje su prema želji posjetitelja pokazivale izradu kinča i čitale

poeziju, mnogi su se pod tim vijencem fotografirali.

-         Dana 14. rujna smo u Narodnoj knjižnici Vrbovec Vrbovečkoj publici predstavili

roman Privremeno neuporabljivo književnice Božice Brkan.

-         Dana 21. rujna održana je u organizaciji Narodne knjižnice Vrbovec promocija prve

zbirke pripovjedaka članice udruge Marije Petrek pod nazivom Zgubljene senje. Predstavljanje je vodila Katarina Zadrija.

-         Dana 19. listopada smo u prostoru Narodne knjižnice Vrbovec organizirali

predstavljanje zbirke kratkih pripovjedaka autora Arona Baretića iz Rijeke, pod nazivom „43 o na lijevo“.

-         Dana 15. studenog i 13 prosinca smo u osnovnoj školi Krunoslava Kutena u 3 a

razredu na poziv nastavnice Tatjane Kobija održale radionice izrade kinča.

-         21. studenog smo u Narodnoj knjižnici Vrbovec organizirali predstavljanje zbirke

poezije „Misli pod zvijezdama“ autora Stjepana Crnića.

-         26. studenog smo u sklopu manifestacije Advent u Vrbovcu postavili izložbu kinča u

malim izlozima Pučkog otvorenog učilišta. Na izložbi smo u minijaturi prikazali kako je

nekada izgledao božićni stol, bor, jasle i kako se za Božić ukrašavala hiža. Izložba je bila

postavljena do 09. siječnja 2023.

-         01. prosinca je otvoren natječaj za peti recital „Stara lipa“ koji traje do 15. siječnja

2023. godine

-         Dana 08. prosinca na poziv nastavnice Nikoline Crnčić održana je radionica kinča u

O.Š. Krunoslava kutena P.Š. Banovo.

 

 

 

 

 

 

Pojedinačni uspjesi članica i članova udruge u 2022. godini:

 

- Iz tiska izlazi prva zbirka poezije autorice Marije Petrek pod nazivom „Zgubljene senje“

- Iz tiska izlazi prva zbirka pripovjedaka pod nazivom „Kak su delali naši stari“ autora Josipa Bešena

 

- Članice udruge se aktivnije bave pisanjem haiku poezije. Članicama Tatjani Kobija,

Mariji Petrek i Katarini Zadrija u časopisu za kratke forme pod nazivom Iris koji

izdaje udruga Tri Rijeke iz Ivanić Grada objavljene su svakoj po šest haiku pjesama,

dok je Ivani Žerovnik objavljena jedna hajga.

 

- Katarina Zadrija:

Na natječaju za kratku priču koji organizira MH ogranak Velika Gorica pod nazivom

Turopoljska poculica za priču Laku nouč žouti osvaja drugu nagradu.

Na glazbenom festivalu Pjesme Podravine i Podravlja uglazbljena joj je i izvedena

pjesma Na rokami Bilogore.

Na recitalu Sv. Martin svetac milosrđa i dijeljenja dobiva pohvalnicu za pjesmu

Ljubim te Bože

Na 9. Susretu hrvatskih haiđana u Ivanić gradu dobiva pohvalnicu za jednu pjesmu, a

za drugu dobiva treću nagradu.

 

Pjesnikinje udruge Osebunjek su tijekom 2022. godine sudjelovale na svim

natječajima poezije u regiji na kajkavskom i štokavskom dijalektu. Vrlo su uspješne i

radovi im ulaze u zbornike.

 

Udruga broji 17. članova, koji svaki prema svojim sposobnostima i kvalifikacijama sudjeluje

u radu udruge.

 

 

Ad.4. 

Financijski izvještaj „Udruge Osebunjek“ za 2022-tu godinu

U financijskim izvještaju su vidljivi podaci o prikupljenim sredstvima za financiranje događanja u 2022. godini. Ukupno smo prikupili 29.890,02 kn i to kako slijedi:

Vrsta prihoda

Iznos

Članarine

1.800,00 kn

Donacije pravnih osoba

- kn

Donacije fizičkih osoba

1.090,00 kn

Donacije od grada Vrbovca

25.000,00 kn

Donacije od Zagrebačke Županije

2.000,00 kn

Pasivna kamata banke

0,02 kn

UKUPNO PRIHODI:

29.890,02 kn

 

 

Da bi ostvarili sva događanja koja smo imali u planu za 2022. godinu sredstva smo utrošili na:

Vrsta troška

Iznos

Naknade za drugi dohodak sa pripadajućim doprinosima i porezom i prirezom

4.757,36 kn

Usluge (tisak zbornika, printanje plakata, fotokopiranje)

8.566,00 kn

Troškovi pošte

174,53 kn

Materijalni troškovi (uredski materijal, tacne, buketi, krep papir, sitan inventar)

3.147,04 kn

Reprezentacija (zakuska za goste recitala, kolači i naresci)

3.858,49 kn

Naknada banke

610,59 kn

Intelektualne usluge za racital

2.650,00 kn

Amortizacija

3.272,18 kn

Troškovi službenih putovanja

756,00 kn

Upravne pristojbe

30,00 kn

Nagrada na recitalu

6.000,00 kn

UKUPNO TROŠKOVI

33.822,19 kn

 Nakon sučeljavanja ostvarenih prihoda i rashoda godinu smo završili sa manjkom prihoda od 3.932,17 kn.

Na dan 31.12.2022. na žiroračunu imamo 224,22 kn.

Obveze na dan 31.12., se sastoje od obveze prema PBZ d.d. za naknadu banke u iznosu od 35,00 kn za mjesec prosinac koja će biti naplaćena 10.01.2023. god. te obveze prema predsjednici društva za plaćene gotovinske račune u iznosu od 1.663,07 kn i obveze za službena putovanja u iznosu od 2.276,00 kn.

 

Ad. 5.

 

Izvješće Upravnog odbora Udruge Osebunjek

Upravni odbor je utvrdio da je Udruga sa 31.12.2022. god. imala 19 članova.

Sa istim datumom dvije članice Udruge zatražile su ispis iz Udruge a to su: Alojzija Tvorić Kučko i Dubravka Rogožar te sada imamo ukupno 17 aktivnih članova.

 

Ad.6.

 

Razrješenje dosadašnjeg rukovodstva i utvrđivanje liste kandidata za Predsjednika i Tajnika

Dosadašnje vodstvo udruge u sastavu:

a)     Katarina Zadrija – predsjednica udruge

b)     Ljubica Sohora - tajnica udruge

c)     Tatjana Kobija – član upravnog odbora

d)     Ana Gradiček – član upravnog odbora

e)     Marija Petrek – član upravnog odbora

Vodstvo Udruge je podnijelo izvješće o radu s čime im prestaje mandat.

 

Kandidacijska lista za iduće četiri godine je formirana u sastavu:

a)     Katarina Zadrija za predsjednicu udruge

b)     Ljubica Sohora  za tajnicu udruge

 

Ad.7.

 

Izbor Predsjednika i Tajnika

Predsjednik radnog povjerenstva poziva na glasanje

 

Ad.8.

 

Izvješće verifikacijsko-izborne komisije o rezultatima glasovanja

Na temelju prebrojanih glasova za mandat iduće četiri godine izabrane su:

a)     Katarina Zadrija – predsjednica udruge

b)     Ljubica Sohora - tajnica udruge

 

Ad.9.

 

Predlaganje članova Upravnog odbora od strane izabranog Predsjednika

Novo izabrana predsjednica za članove Upravnog odbora predlaže:

a)     Tatjana Kobija

b)     Ana Gradiček

c)       Marija Petrek

 

Ad.10.

 

Glasanje za članove upravnog odbora . Imenovanje članova upravnog odbora

Predsjednica Udruge poziva na glasanje.

Na temelju prebrojanih glasova za mandat iduće četiri godine izabrani su slijedeći članovi:

a)     Tatjana Kobija - član upravnog odbora

b)     Ana Gradiček - član upravnog odbora

c)       Marija Petrek – član upravnog odbora

 

Ad.11.

 

Prijedlog plana rada Udruge Osebunjek za 2023. godinu

1.     Siječanj:

-         Prikupljanje radova za recital, sortiranje za predaju izbornom povjerenstvu.

-         izborna skupština

2.     Veljača:

-         Predavanje radova izbornom povjerenstvu na ocjenjivanje. Ove godine imamo promjene. U Izbornom povjerenstvu će biti književnica Božica Brkan, Nikolina Crnčić i Vesna Švarc.

-         Dana 13. 02. u 19 sati predstavljanje poetsko-prozne zbirke „Lađa od lubja“ autora Ljubice Ribić iz Varaždina i Milana Novaka iz Maribora. Dođite u što većem broju.

3.     Ožujak:

-         Događanje oko svjetskog Dana pjesnika, 21.03., bit će organizirano vikend prije ili poslije toga datuma u motelu „Marina“ . Naši gosti bit će članovi neformalne udruge „Klub pisaca Gradske knjižnice Dugo Selo“.Broj gostiju se određuje prema mogućnostima, do deset maksimum. Čitat će se poezija i ako netko želi kratka proza.   Naziv događanja „Započnimo godinu s pjesmom“.

-         Subotu prije cvjetne nedjelje sudjelovanje na festivalu pisanica u sklopu događanja „Advent u Dubravi“ u organizaciji udruge Sv. Martin

4.     Travanj:

-         Prikupljanje radova odabranih za Zbornik Stara lipa putem e-pošte, uređenje zbornika.

-         Događanje oko Noći knjige, 23.04., bit će organizirano vikend prije ili poslije toga datuma u Vrbovcu. Održat će se u motelu „Marina“ . Naši gosti će biti članovi udruge „Tri rijeke“ iz Ivanić Grada. Broj gostiju se određuje prema mogućnostima, do deset maksimum. Čitat će se poezija i ako netko želi kratka proza. Naziv događanja će se prilagoditi temi koja će biti za Noć knjige ove godine.

5.     Svibanj:

-         Mjesec pred recital. Pripreme za recital. Početkom svibnja je potrebno održati sastanak kako bi dogovorili sve pojedinosti oko recitala. Molim vas sve da se odazovete pripremama za recital i poslovima oko recitala. Ove godine imamo još veći broj afirmiranih književnika, peti je recital i moramo se iskazati. Dobili smo epitet najboljeg recitala u regiji, iako se oni koliko god bili veliki koju su to rekli, još uvijek boje da nam nisu prerano dali tu ocjenu. Zato dokažimo da ju zavređujemo. Osim toga mislim da je svakome od nas čast družiti se na recitalu s ličnostima koje su nam se prijavile ove godine. Ima novih koji nam jako podižu kvalitetu recitala.

 1. Lipanj:

-         Drugi petak u lipnju peti recital „Stara lipa“

 1. Srpanj:

-         Događanje prvog vikenda u srpnju. Čitanje poezije uz šetnju kulturnim, povijesnim i prirodnim ljepotama Vrbovca i okolice, uz razgovor o istima. Događanje će završiti u motelu „Marina“ . Naši gosti će biti članovi neformalne udruge „Klub pisaca Gradske knjižnice Dugo Selo“ i članovi udruge „Tri rijeke“ iz Ivanić Grada. Iz svake udruge bi se pozvalo po pet gostiju. Naziv događanja „Po gospocki steza“

8.     Kolovoz :

-         U sklopu manifestacije „Kaj su jeli naši stari“ ćemo napraviti našu izložbu u izlogu „Narodne knjižnice Vrbovec“ ili ćemo opet imati izložbeni štand. Napravit ćemo opet vijenac s ružama od krep papira i postaviti ga pored kipa Marije Jurić Zagorke.

-         Subota na večer u vrijeme manifestacije „Kaj su jeli naši stari“. Tema događanja bi bila kratke poetske forme kako što su haiku, senrju, i sl..Događanje će se održati u motelu „Marina“. Naši gosti će biti članovi neformalne udruge „Klub pisaca Gradske knjižnice Dugo Selo“ i članovi udruge „Tri rijeke“ iz Ivanić Grada. Iz svake udruge bi se pozvalo po pet gostiju. Naziv događanja „Kratke pjesničke forme s naglaskom na kajkavski haiku“

9.     Rujan:

-         Zahuktavaju se recitali i naša gostovanja po recitalima

10. Listopad:

-         Jednako kao i rujan.

-         Tijekom listopada ćemo ako bude ponuda održati promocije književnika.

11.  Studeni:

-         Još uvijek se održavaju recitali

-         Ako bude ponuda održat ćemo promocije književnika

12.  Prosinac:

-         Izložba božični kinč ili u POU ili u knjižnici

-         Radionice kinča u školama. Rad s djecom nam je potreban u svrhu podmlađivanja udruge. Isto tako se radom s djecom podiže važnost uduge u lokalnoj zajednici.

 

Ad.12. Prijedlozi i mišljenja, rasprave o radu članova i uprave

-         Godišnja članarina je povećana sa dosadašnjih 100,00 kn na 15 eur

 

 

Godišnja skupština je završena u 17:00 sati.

 

 

Zapisničar:                                                                                 Ovjerovitelj zapisnika:

 

_____________________                                                         1.__________________________

 

                                                                                              2.__________________________


Podijeli ovu stranicu

VRH