VIII. SEMINAR FOLKLORA HRVATA U BIH

Mreža hrvatske kulture

Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u BiH  (UHAKUD u BiH) od 2012. organizira Seminar folklora Hrvata Bosne i Hercegovine koji okuplja mnoštvo mladih iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i dijaspore. VIII. Seminar održat će se od 25. do 28. 07. 2019. u Potocima kod Mostara. Podučavat će se pjesme, plesovi, nošnje i običaji Hrvata Sjeverne Hercegovine, Završja i Kupresa, kao i tradicijska glazbala Hrvata. Voditelj seminara je prof. Miroslav Šilić. Područje Konjica, Rame, Kupresa i Završja, specifično je po tome što se ispreplitala kultura sjevera i juga, ali i zapada i istoka BiH.

Polaznici seminara moći će odabrati jednu od tri ponuđene grupe - ples, glazbala (tradicijska ili tambure) i ganga. Seminar započinje 25. srpnja u jutarnjim satima, a završava 28. srpnja svečanim završnim koncertom polaznika u večernjim satima.Predavanja su organizirana u jutarnjem i večernjem terminu, a uključuju: Izlaganja s terena (plesna i pjevačka predavanja), teorijsku nastavu o etnologiji, radionice i reviju narodnih nošnji obrađenog područja, etnomuzikologiju, osnove glazbenog obrazovanja, radionice tradicijskih glazbala, povijest gange i praktični rad.

HSK vas poziva da se prijavite za prvih 10 podmirit će trošak školarine. Svoj iskaz interesa pošaljite do 5.7.2019. na ples@hrsk.hr 

Potencijalni sudionici vlastitim sredstvima sudjeluju u podmirenju troška puta kao i smještaja i prehrane (po potrebi) koju domaćin nudi po vrlo povoljnim cijenama.

VRH