Seminar u Slavonskom Brodu

Mreža hrvatske kulture

SEMINAR ZA VODITELJE I ČLANOVE TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA u organizaciji Hrvatskog sabora kulture bit će održan 7. i 8. ožujka 2020. u Slavonskom Brodu u suradnji s Folklornim ansamblom Broda, u Radničkom domu na adresi: Radnički trg 5, Slavonski Brod. SEMINAR JE NAMIJENJEN svim polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru. Voditelji seminara su Dražen Varga i Petar Varga


SEMINAR JE NAMIJENJEN svim polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru.

RASPORED SEMINARA:

Subota, 7.3.2020.
10:30 – 11:00 h UVODNO PREDAVANJE
11:00 – 13:15 h METODIKA RADA S POČETNICIMA (SVIRANJE I FORMIRANJE ORKESTARA)
13:15 – 15:30 h Pauza / Posjet Muzeju tambure u kazamatu Tvrđave Brod
15:30 – 17:15 h METODIKA RADA S POČETNICIMA (DIRIGIRANJE ORKESTROM)
17:30 – 19:00 h OSNOVE GLAZBENE TEORIJE / UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE
 
USAVRŠAVANJE TEHNIKE SVIRANJA TAMBURA
 
Nedjelja, 8.3.2020.
10:00 – 11:45 h INDIVIDUALNI RAD VODITELJA I SUDIONIKA
12:00 – 14:00 h METODIKA RADA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM – u suradnji s Folklornim
ansamblom Broda
14:00 h       PODJELA POTVRDA SUDIONICIMA
Napomena:  Molimo polaznike da ponesu tambure.

PROGRAM SEMINARA:

1. METODIKA RADA

  • Uvod u rad s početnicima i glazbenicima višeg stupnja znanja
  • Formiranje orkestra
  • Sviranje u orkestru

2. OSNOVE GLAZBENE TEORIJE / UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE

  • Voditelji će predstaviti osnovne pojmove glazbenog jezika u svrhu lakšeg čitanja i interpretacije glazbenih zapisa, te glazbenih djela uopće. Ovisno o predznanju polaznika, posebna će tema biti aranžiranje za tamburaške ansamble na konkretnim primjerima.

3. UVOD U DIRIGIRANJE I INDIVIDUALNA PRIPREMA VODITELJA

  • Upoznavanje s osnovama dirigentske tehnike - postavljanja i držanja ruku i tijela, promjena mjere i tempa, dirigiranje dinamike, korona, uzmaha/odmaha, dirigiranje naglasaka, vođenje fraze, kao i metodika pripreme za rad na partiturama i orkestrom u cjelini.
  • Praktičan rad na zadanim djelima s orkestrom uz pratnju voditelja (Interpretacija djela i estetika izvođenja).

Zadane skladbe koje će se obrađivati na seminaru su:

D. Varga: Stopram sam se oženil
D. Varga: Zaboky can can
D. Varga: Dravom nizvodno 2
P. Varga: Kupom nizvodno
P. Varga: Po Prigorju

4. LITERATURA

  • Upoznavanje s dostupnom literaturom za rad s početnicima.
  • Voditelj seminara predstavit će zbirke BIRAJMO SI FRAJLICU I. (zbirka je namijenjena dječjim tamburaškim sastavima i orkestrima), BIRAJMO SI FRAJLICU II. I  III. (zbirke namijenjene starijim tamburaškim orkestrima) te zbirku TAMBURAŠKE SLIČICE (HSK – 2001), kao i dr. literaturu za nastavnike tambura i voditelje orkestara.


VRH