Seminar-radionica Poslovanje neprofitnih organizacija-jednostavno knjigovodstvo

Mreža hrvatske kulture

Pozivamo Vas na Seminar-radionicu Poslovanje neprofitnih organizacija-jednostavno knjigovodstvo koji će biti održan 16. ožujka 2019. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog sabora kulture u Zagrebu (Ulica kralja Zvonimira 17, III kat) s početkom u 11 sati.

Seminar će voditi Korana Gačić Fuk, samostalni računovođa i Tina Novak, direktorica Fin Lab d.o.o.-a, računovodstvenog servisa koji pruža knjigovodstvene usluge Hrvatskom saboru kulture.

PROGRAM I RASPORED SEMINARA:

SUBOTA 16. ožujka 2019., Velika dvorana Hrvatskog sabora kulture

PRVI DIO OD 11 DO 13 SATI


  Zakonski okvir

  • Zakon o udrugama-osnivanje udruge, statut i elementi, gospodarska djelatnost, popis članova, likvidator, raspolaganje imovinom
  • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija- razlozi i cilj donošenja Zakona, obveznici primjene, što Zakon uređuje, dvojno i jednostavno knjigovodstvo

  Registar neprofitnih organizacija


  Obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja


  Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava


  Knjigovodstvene isprave


  Poslovne knjige

  • Knjiga primitaka i izdataka
  • Knjiga blagajne
  • Knjige ulaznih i izlaznih računa
  • Popis imovine
  • Rokovi čuvanja poslovnih knjiga

PAUZA OD 13 DO 14 SATI

DRUGI DIO OD 14 DO 17 SATI

  Knjiga blagajne

  • Blagajnički izvještaj
  • Isplatnice
  • Uplatnice
  • Blagajnički maksimum

  Službena putovanja

  • Obvezni elementi putnog naloga, procedura upućivanja na službeno putovanje
  • Uvjeti za isplatu izdataka službenog putovanja
  • Knjiga putnih naloga
  • Iskazivanje u JOPPD obrascu te rokovi predaje

  Zaposleni i druge osobe

  • Obvezne evidencije
  • Ugovor o radu
  • Drugi dohodak

  Porezi

  • Porez na dodanu vrijednost
  • Porez na dobit

  Pitanja polaznika

Neprofitne organizacije osnovane su na temelju različitih propisa. Jedinstven je samo računovodstveni sustav koji ujednačava tu raznovrsnost. Osim toga, poslovanje neprofitnih organizacija u odnosu na poslovanje trgovačkih društava ima svoje posebitosti, kako s obzirom na način stjecanja i priznavanja prihoda te za nastanak troškova tako i u primjeni raznovrsnih propisa. Posebitost se osobito očituje u području poreza, rada fizičkih osoba, obavljanja različitih gospodarskih djelatnosti kojima stječu prihode i revizije.

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine i njime je, između ostalog, propisano da neprofitne organizacije čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kuna na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna na razini godine i koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva nego jednostavnog knjigovodstva.

S obzirom na sve spomenuto i prijedlog svojih članica, Hrvatski sabor kulture organizira jednodnevni seminar Poslovanje neprofitnih organizacija-jednostavno knjigovodstvo, koji je namijenjen članovima udruga u kulturi, njihovim osnivačima, predsjednicima i tajnicima udruga, osobama koje su u udrugama zadužene za financije i administraciju te samo poslovanje organizacije, osobama zaduženim za vođenje knjigovodstva organizacije obveznika primjene jednostavnog knjigovodstva i svim ostalim osobama koje zanima sustav rada i poslovno okruženje neprofitnih organizacija.

 PRIJAVE ZA SEMINAR:

Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na adresu: tajnik@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621-738 najkasnije do 11. 3. 2019. godine.

KOTIZACIJA (ISKLJUČIVO ZA NEČLANICE HRVATSKOG SABORA KULTURE):

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN.

Sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 13. ožujka 2019. uplatiti kotizaciju u iznosu od 250,00 kn.

Prilikom plaćanja kotizacije (isključivo za nečlanove HSK-a) molimo da unutar rubrika uplatnice navedete sljedeće podatke:

Uplatitelj: puni naziv udruge čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara

Poziv na broj: OIB uplatitelja kotizacije

Svrha doznake: Seminar za jednostavno knjigovodstvo

Podaci o HSK-u:

Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181

Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)

Potvrdu o uplati potrebno je poslati e-poštom (tajnik@hrsk.hr) ili faksom (01/4621-738).

Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se s istom sufinanciraju troškovi Seminara.

Organizator zadržava pravo ograničenja broja polaznika iz iste udruge, u cilju sudjelovanja što većeg broja zainteresiranih udruga.

Molimo da informacije o Seminaru proslijedite zainteresiranima.


Prijavnica

VRH