44. SUSRET KAZALIŠNIH AMATERA ZAGREBA (SKAZ)

Centar kulture na Peščenici

Zagrebačka scena kazališnih amatera i Centar KNAP jednom godišnje organizatori su Susreta kazališnih amatera Zagreba (SKAZ) i Festivala zagrebačkih kazališnih amatera (FZKA). 

44. Susret kazališnih amatera Zagreba održat će se od 14. do 27. ožujka 2020. u Centru KNAP, Ivanićgradska 41 a, Zagreb. SKAZ predstavlja cjelovit uvid u zagrebački kazališni amaterizam, a prosudbeno povjerenstvo SKAZ-a odabire najbolje predstave za Festival zagrebačkih kazališnih amatera (FZKA). 24. FZKA održavat će se 28. i 29. ožujka 2020., također u Kazalištu KNAP.

Predstave izabrane za Festival zagrebačkih kazališnih amatera prihvaćaju se kao isključiva predselekcija za državni festival (60. FHKA) u organizaciji Hrvatskog sabora kulture koji će biti održan u Vodicama od 22. do 24. svibnja i od 29. do 31. svibnja 2020.

PRIJAVNICU za 44. SKAZ možete zatražiti na adresi: boris.kovacevic@knap.hr

VRH