JAVNI POZIV ZA NOVE NASLOVE PLESNIH EDICIJA HSK

Hrvatski sabor kulture

Hrvatski sabor kulture poziva sve stručnjake, kustose, etnokoreologe, folkloriste, plesne pedagoge da se jave na ovaj poziv ukoliko imaju prijedloge novih naslova za edicije Narodni plesovi Hrvatske i Hrvatske narodne nošnje te prijedloge za stručna i znanstvena izdanja na temu plesa i plesne umjetnosti. 

Javni poziv otvoren je cijelu godinu, a cilj mu je prikupiti građu za nove naslove u spomenutim edicijama kao i prijedloge izdanja na temu plesa te potaknuti suradnju sa stručnjacima na različitim područjima, a na korist plesnoj djelatnosti kulturno-umjetničkog amaterizma.

Prijedlog priručnika za rekonstrukciju narodnih nošnji – edicija Hrvatske narodne nošnje treba sadržavati:
- minimalno 70 kartica teksta
- 40 dokumentarističkih fotografija
- crteže krojeva odabranih tipova nošnji lokaliteta koji se predstavlja
- rukopis treba sadržavati nekoliko obveznih poglavlja kao što su: prostorna i povijesna obilježja odabranog lokaliteta, tekstilno rukotvorstvo, muška, ženska i dječja nošnja opisana prema svim dijelovima, napomene i upute za održavanje nošnji i sažetak.
Također, poželjna je uporaba lokalnog nazivlja, suradnja s kulturno-umjetničkim društvom s odabranog područja, kao i kratak tekst o plesnoj tradiciji odabranog kraja.

Prijedlog novog naslova za ediciju Narodni plesovi Hrvatske treba sadržavati:
- nekoliko obaveznih sljedećih poglavlja: prostorna, povijesna i glazbena obilježja odabranog područja, popis pjesama i plesova zajedno s notnim i tekstualnim zapisima, kinetogramima, opis izvođenja plesa i Sažetak.
Poželjno je i poglavlje o općim karakteristikama narodne nošnje područja na kojem su pjesme i plesovi zabilježeni, kao i fotografije samih plesova.

Prijedlog izdanja vezanih uz ples i plesnu umjetnost treba biti relevantan za amatersku plesnu djelatnost bilo u pedagoškom, tehničkom ili povijesnom smislu.
Poželjno je pribaviti preporuku plesnog pedagoga ili stručnjaka kojim se potvrđuje gore navedena relevantnost.

Postupak izdavanja je sljedeći:

1) Autor prijedloga novog naslova javlja se na Javni poziv i podnosi pisani zahtjev Uredništvu te prilaže rukopis i potrebne priloge u elektroničkom obliku.
2) Uredništvo provjerava cjelovitost zahtjeva i predlaže Upravnom odboru HSK-a prihvaćanje rukopisa za objavu.
3) Po usvajanju prijedloga naslova za objavu od strane HSK-a naručuju se minimalno 2 recenzije. Recenzenti/ice mogu dati i uvjetno mišljenje s prijedlozima izmjena i dopuna.
4) S autorom/autorima potpisuje se Nakladnički ugovor kojim se reguliraju prava i obveze HSK-a kao nakladnika te prava i obveze autora.
5) Naslov za objavu zajedno s 2 recenzije zatim se prijavljuje na Javne pozive za potrebe u kulturi Ministarstva kulture i medija RH i jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave.
6) Po objavi rezultata, tj. odobrenih sredstava kreće se u realizaciju jer priprema i tisak ovise o ostvarenim prihodima.

PRIJAVE

Pisani zahtjev koji se podnosi u okviru prijave na ovaj Javni poziv treba sadržavati Ime i prezime autora te naslov rukopisa, kratku biografiju autora, podatke o rukopisu te sadržaj istog izložen po poglavljima.
Prijavom na Javni poziv autor/autori pristaju na gore navedene uvjete, jamče originalnost naslova te da on nije ranije javno objavljen. Dostavljeni materijali ne vraćaju se autorima.

Pisani zahtjev i prijedlog naslova s prilozima u elektroničkom obliku potrebno je poslati na ples@hrsk.hr s naznakom za Javni poziv za nove naslove. Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 095 4556 877 te adresu elektroničke pošte ples@hrsk.hr

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Hrvatskog sabora kulture u mjesecu srpnju za prispjele prijedloge do 30.06.2022. koji će se tiskati 2023. godine, odnosno u siječnju 2023. za prispjele prijedloge do 31.12.2022. koji će se tiskati u 2024. godini.Tagovi:

Tekst javnog poziva

Podijeli ovu stranicu

VRH