Javni poziv za članove Stručnih savjeta HSK-a

Hrvatski sabor kulture

Pozivaju se institucije, udruge i pojedinci iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Stručnih savjeta Hrvatskog sabora kulture za razdoblje 2022.-2026. Rok za prijavu istječe s 25. svibnja 2022. 

N

Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskog sabora kulture i zaključaka 10. sjednice održane 25. veljače 2022., Upravni odbor Hrvatskog sabora kulture upućuje JAVNI POZIV za predlaganje članova Stručnih savjeta Hrvatskog sabora kulture.

Pozivaju se institucije, udruge i pojedinci iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Stručnih savjeta Hrvatskog sabora kulture za razdoblje 2022.-2026.

U svrhu što boljeg i učinkovitijeg djelovanja pojedine amaterske djelatnosti, temeljem odluke  Upravnog odbora Hrvatskog sabora kulture, unutar Hrvatskog sabora kulture djeluju sljedeći Stručni savjeti:
Stručni savjet za kazalište,
Stručni savjet za vokalnu glazbu,
Stručni savjet za puhačku glazbu,
Stručni savjet za tamburašku glazbu,
Stručni savjet za ples,
Stručni savjet za folklor,
Stručni savjet za književnost,
Stručni savjet za likovnost,
Stručni savjet biblioteka Narodni plesovi i Narodne nošnje Hrvatske. 

Članovi Stručnih savjeta su eminentni umjetnici i kulturni djelatnici – stručnjaci za pojedinu djelatnost čije znanje i iskustvo može biti veoma korisno za aktivnost i razvitak pojedine amaterske djelatnosti.
Djelokrug rada Stručnih savjeta uključuje analizu i ocjenu stanja pojedine amaterske djelatnosti, njen razvitak i unapređivanje te stručno-savjetodavnu-programsku pomoć pri organiziranju i realizaciji akcija djelatnosti.
Stručni savjeti imaju od tri do pet članova o čemu odluku donosi Upravni odbor Hrvatskog sabora kulture. Članovi Savjeta imenuju se na četiri godine te djeluju sukladno Pravilniku o radu stručnih savjeta HSK-a.      

Za članove novo osnovanog Stručnog savjeta za promidžbu i lobiranje mogu se prijaviti i biti izabrani stručnjaci koji svojim znanjem i utjecajem mogu pomoći javnoj promidžbi Hrvatskog sabora kulture i ostvarenju njegove misije sustavnog i ravnomjernog razvoja i očuvanja kulturno-umjetničkog amaterizma RH.

Prijedlozi, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 25. travnja do 25. svibnja 2022., na sljedeću adresu:
Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10000 Zagreb ili putem e-pošte na hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr s naznakom: „Prijava kandidata za člana Stručnog savjeta uz puni naziv Savjeta za koji se kandidat prijavljuje“.

Na temelju pristiglih prijedloga, Upravni odbor HSK-a donijet će Odluku o imenovanju članova Stručnih savjeta na svojoj sjednici koja će biti održana u lipnju 2022. godine.Tagovi:

Podijeli ovu stranicu

VRH