Nije svaki invaliditet vidljiv!

Udruga invalida rada Zagreba

O UIR Zagreba

Udruga invalida rada Zagreba (UIR Zagreba) osnovana je 1966. godine s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom te zaštite i promicanje prava invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom. 

UIR Zagreba danas ima preko 8.000 članova odnosno invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom s područja Zagreba i Zagrebačke županije i uz sedam zaposlenih djelatnika i preko 30 volontera djeluje u gradskom prostoru na adresi Nova cesta 86, u neposrednoj blizni Trešnjevačkog trga.

Misija, vizija i ciljevi

VIZIJA - Ravnopravna prihvaćenost osoba s invaliditetom u svim segmentima društvenog života.

MISIJA - Promicati, štititi i poboljšati prava osoba s invaliditetom te ojačati društvenu svijest o ravnopravnosti i jednakosti svih građana.


CILJEVI  

Opći cilj - Stvoriti uvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog života.

Posebni ciljevi:
- Osigurati bolju i češću vidljivost UIR Zagreba u borbi za poboljšanje statusa osoba s invaliditetom te bolju informiranost javnosti putem različitih medija.
- Ojačati utjecaj UIR Zagreba prilikom donošenja zakonodavnih propisa značajnih za poboljšanje životnih uvjeta osoba s invaliditetom.
- Ojačati svijest javnosti o važnosti prevencije nastanka invalidnosti i tjelesnih oštećenja.
- Nastaviti provoditi dosadašnje dugogodišnje aktivnosti UIR Zagreba i uvesti nove.

Programi

Tijekom godine UIR Zagreba provodi brojne aktivnosti od kojih neke provodi kontinuirano gotovo dvadeset godina:
Ljetovanje – od 1998. godine – povoljniji smještaj za članove UIR Zagreba i njihove obitelji uz organizirano provođenje slobodnog vremena na mediteranskoj klimi i uz mogućnost obavljanja medicinskih terapija; program se od 2015. godine provodi u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica
Klupske aktivnosti – od 1998. godine –organizacija kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u okviru raznovrsnih aktivnosti prilagođenih potrebama i interesima invalida rada: edukativne, sportsko-rekreativne, kulturno-umjetničke i savjetodavne aktivnosti te kineziterapija i razni oblici vježbanja
Pravno savjetovalište – od 2000. godine – besplatna primarna pravna pomoć invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom
Preventivno-zdravstvena akcija – od 2000. godine –besplatna redovita kontrole krvnog tlaka i razina šećera i masnoća u krvi
Glasilo invalida rada – od 2002. godine – besplatan časopis o aktivnostima i djelovanju UIR Zagreba u tiskanom i elektroničkom formatu
Rekreativno-zdravstveni program – od 2005. godine –povoljniji smještaj uz mogućnost medicinske rehabilitacije i animacijskih programa u suradnji sa Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, Daruvarske toplice i Thalassotherapia Crikvenica
Mobilni tim – od 2005. godine – pružanje stručne pomoći teško pokretnim i nepokretnim invalidima rada u njihovim domovima: primarna pravna pomoć, preventivno-medicinska pomoć i pomoć pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Podijeli ovu stranicu

VRH