POSAVINA U HRVATSKOM GLAZBENOM ZAVODU

FOLKLORNI ANSAMBL ETNO SISCIA SISAK

Etno Siscia u Hrvatskom glazbenom zavodu

Koncert "Od Mure do mora" je tradicionalni godišnji koncert Capelle juris, mješovitog pjevačkog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu. Održan je 8. lipnja 2019. u Hrvatskom glazbenom zavodu.

Ove je godine tema koncerta bio folklorni (etno) melos različitih krajeva Hrvatske (Emil Cosetto, Joško Ćaleta i dr.) u zborskim aranžmanima. Tako je preko međimurskih popevki, dalmatinskih pisama i napjeva iz drugih krajeva Hrvatske prikazana bogata muzička raznolikost koju baštinimo na ovom malom prostoru.

Etno Siscia je predstavila kroz pjesmu i ples tradicijsku baštinu sisačke Posavine, a razigranost koreografije i ljepota nošnji bili su odličan kontrast u cijeloj koncepciji koncerta i publika je odlično reagirala.

Tagovi:
VRH