O udruzi

O udruzi

Ciljevi

Stanovnici naselja Zrinski – Frankopan žive povučeno, komuniciraju u bližem susjedstvu, zatvoreno u ograničenom društvenom prostoru. Iz takvoga načina života proistekla je potreba osnivanja Udruge koja je pokrenula dio stanovnika i uključila ih u društveni, volonterski rad u zajednici kroz tri sekcije: kulturnu u okviru koje je i glumačka sekcija, ekološku i sportsku.

Udruga je osnovana 2016. godine, točnije 9. lipnja 2016. upisana je u Registar udruga. Dio stanovnika pronašao je u Udruzi mogućnost iskazivanja vlastitih talenata i konstruktivnog provođenja slobodnog vremena.

Održivi ekološki, kulturni, društveni i sportski razvoj Mjesne zajednice Zrinski Frankopan, Grada Slavonskoga Broda i Brodsko-posavske županije kroz ekološku sekciju, glumačku sekciju, kulturno-umjetničko društvo – KUD i sportsku sekciju.

Sekcije

Ekološka sekcija:

  • edukativne aktivnosti usmjerene podizanju kapaciteta ekološke svijesti civilnoga društva


KUD:

  • očuvanje izvornoga i koreografiranog folklora, zborne, vokalne i instrumentalne glazbe te ostalih folklornih i etnografskih sadržaja
  • priprema, organizacija i provođenje edukacija za višu kvalitetu ponude, razvoj mjesnoga turizma


Gluma
čka sekcija:

  • okupljanje građana, školske i studentske mladeži u cilju razvijanja kulturno-umjetničkoga amaterizma kojim se njeguje kulturna baština Republike Hrvatske kroz pučke igrokaze.


Sportska sekcija:

  • okupljanje ljubitelja sporta kroz turnire i natjecanja

VRH