PRIZNANJA HRVATSKOGA SABORA KULTURE ČLANOVIMA UDRUGE "PESKI-ART ĐURĐEVAC"

Udruga PESKI-ART ĐURĐEVAC


ČLANOVIMA UDRUGE „PESKI-ART ĐURĐEVAC“ PRIZNANJA HRVATSKOG SABORA KULTURE

    Temeljem svojega Pravilnika o dodjeli priznanja, Hrvatski Sabor Kulture dodjelio je priznanja likovnim stvrateljima, članovima udruge „Peski-Art Đurđevac“. Priznanja je dobilo 17 članova udruge, a ona su kategorizirana sukladno broju godina u kulturno umjetničkom stvaralaštvu.ČLANOVIMA UDRUGE „PESKI-ART ĐURĐEVAC“ PRIZNANJA HRVATSKOG SABORA KULTURE

    Temeljem svojega Pravilnika o dodjeli priznanja, Hrvatski Sabor Kulture dodjelio je priznanja likovnim stvrateljima, članovima udruge „Peski-Art Đurđevac“. Priznanja je dobilo 17 članova udruge, a ona su kategorizirana sukladno broju godina u kulturno umjetničkom stvaralaštvu. Tako su Povelju HSK kao najviše priznanje dodijeljena slijedećim članovima:Peri Topljaku, Petru Petroviću, Zdravku Šabariću, Đuri Zvonaru, Đurđici Franjić, Mirku Horvatu, Mirku Markešiću i Ivanu Rođaku. Dijamantna diploma dodijeljena je Dragutinu Bešeniću, Marijanu Štimcu i Mariji Stipan, Zlatna Diploma članovima Željku Bečaju i Franji Mihočki, Srebrna Diploma Nadici Markov, Ivani Hadžija i Renati Kovačić te Brončana Diploma Đuri Škurdiji. U obrazloženju navedeno je da se Povelje i Diplome dodjeljuju za izuzetna dostignuća na području kulturno – umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture, te za dugogodišnji rad na širenju i razvijanju kulturno – umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture.

    Priznanja će se članovima svečano uručiti 08. listopada 2019. na Dan neovisnosti prilikom održavanja 7.likovne radionice „Peski-Art 2019. Đurđevac“, a uručiti će ih potpredsjednica Hrvatskog sabora kulture i predsjednica Zajednice Kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije gospođa, dr.Nada Šešić.

    Već ranije u drugim prigodama priznanja su dobili članovi udruge Snježana Božić, Sanja Benko i Dražen Milenković.


VRH