Online seminar “ Cungeraj – folklor našeg zavičaja“

Mreža hrvatske kulture

Ansambl Zabok Vas poziva na online seminar „Cungeraj-folklor našeg zavičaja“ koji će se održati 27. ožujka 2021. u vremenu od 10:00 do 12:30. Voditeljica seminara je Senka Jurina, folklorni selektor prema kriterijima Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja. Na seminaru će se prezentirati folklorna građa Hrvatskog zagorja koja podrazumijeva plesove Hrvatskog zagorja primjerene dječjem uzrastu uz metodologiju primijenjenu u projektu Cunge - folklor našeg zavičaja koji Ansambl Zabok provodi proteklih 12 godina u partnerstvu s Osnovnom školom Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku. 

Na seminaru će se obrađivati zagorski narodni plesovi koji su prema složenosti primjereni svakom pojedinom dječjem uzrastu.
Polaznici seminara dobivaju notni materijal, audio vokalne i instrumentalne snimke svih plesova, a koje mogu koristiti za uvježbavanje plesova, te potvrdu o odslušanom seminaru.
Kotizacija za seminar iznosi 300,00 kuna po polazniku i uplaćuje se na račun Ansambla Zabok: HR2423400091110025020 

Uplate izvršiti najkasnije do 25. 3. 2021. (U opis napisati za koga se navedena kotizacija plaća).

Popunjene obrasce prijava šaljite na mail ansambl.zabok@gmail.com do 25. 3. 2021.
Molimo Vas računalno popuniti prijavnice.
Potvrdu o uplati nužno je poslati na prethodno navedenu mail adresu Ansambla, također najkasnije do 26. 3. 2021.

SATNICA ONLINE SEMINARA
10:00 – 10:10 Prijava i evidentiranje polaznika seminara
10:10 – 10:30 Uvod
10:30 – 11:00 Karakteristike folklorne baštine Hrvatskog zagorja
11:00 – 12:00 Prezentacija plesova
12:00 – 12:15 Ponavljanje
12:15 – 12:30 Pitanja i odgovori


Prijavnica za seminar

Podijeli ovu stranicu

VRH