Obustava rada kulturno-umjetničkog amaterizma i izostanak mjera

Hrvatski sabor kulture

O svim problemima neprofitnog sektora, udruga kulturno-umjetničkog amaterizma za vrijeme pandemije COVID -19 infekcije, kao i mogućim rješenjima, obavijestili smo Ured za udruge Vlade RH, 9. travnja 2021. godine. Tekst pronađite u nastavku.

Uredu za udruge Vlade RH 
n/r ravnateljice gospođe Helene Beus

PREDMETI:
POTREBA IZJEDNAČAVANJA MJERA U NEVLADINOM, NEPROFITNOM SEKTORU U RH
NEPOTPUNA PROVEDBA MJERE ZA NADOKNADU FIKSNIH TROŠKOVA
JAVNI POZIV ZA NADOKNADU FIKSNIH TROŠKOVA UDRUGA U KULTURI

Poštovana ravnateljice, gospođo Beus,

obraćamo Vam se kao krovni savez kulturno-umjetničkog amaterizma koji broji 1.026 udruga s 2.345 izvođačkih sastava i 80.000 članova u cilju rasprave po našim prijedlozima koji imaju za cilj stvaranje poticajnijeg okvira za očuvanje i razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma i njegovih glavnih nositelja.
Prvotno želimo istaknuti kako smo se dopisom obratili Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike s prijedlozima za donošenje mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti (31. ožujka 2021. godine). U tom dopisu istaknuli smo kako naše udruge kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti koje nisu ostvarile subvencije za plaću kroz redovnu realizaciju javnih potreba u kulturi ne ostvaruju potpore za očuvanje radnih mjesta za radnike s kojima imaju sklopljen ugovor o radu, a koje primjerice ostvaruju udruge sportske rekreacije temeljem Odluke Ministarstva turizma i sporta o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu sporta pogođenih koronavirusom (od 23. prosinca 2020. godine), iako je temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH od 27. studenoga 2020. godine došlo do prekida kako svih amaterskih kulturnih aktivnosti tako i onih sportskih.
U cilju rješavanja ovog problema nadležnom Ministarstvu smo predložili donošenje mjere iz spomenute Odluke Ministarstva sporta i turizma, odnosno da se za udruge kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti osigura potpora u iznosu od 4.000,00 kuna za svaki mjesec za koji je poslodavac zatražio naknadu po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, a da se isplaćuje za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine na dalje, ovisno o trajanju i opsegu mjera obustave.
Osim toga, uslijed pandemije tijekom 2020. godine, prema rezultatima naše provedene ankete 39,4% spomenutih udruga bilo je prisiljeno svojim zaposlenicima raskinuti ugovor o radu upravo zbog nepostojanja mjere potpore ovom sektoru za očuvanje radnih mjesta. Stoga smo za njih predložili drugi prijedlog, odnosno isplatu adekvatne tromjesečne potpore onim udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti koje će do podnošenja zahtjeva za potporom ponovno zaposliti radnika (na minimalno određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca) zbog raskinutog radnog odnosa nakon 20. ožujka 2020. godine, a radi obustave svih kulturnih djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite RH (od ožujka do svibnja 2020. godine) pa posljedično i njihova rada.
Tako bi se retroaktivno izjednačile po ovom pitanju spomenute udruge s udrugama sportske rekreacije koje su pravo na potpore ostvarile od 27. travnja 2020. godine kada je stupila na snagu Odluka o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom Središnjeg državnog ureda za šport, a posljedično to bi doprinijelo izjednačavanju radnopravnog statusa hrvatskih državljana zaposlenih u kulturi i sportu.

Drugi predmet s kojim Vas želimo upoznati obrazložen je u dopisu od 31. ožujka 2021. koji smo uputili Poreznoj upravi i Ministarstvu financija jer smo uvidom u Upute o provedbi mjere nadoknade djela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta i djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) Porezne uprave, ustanovili da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma s gospodarskom djelatnošću i obvezom plaćanja poreza na dobit (registrirane u NKD-u pod šifrom 9499-Djelatnosti ostalih članskih organizacija) nisu stekle uvjet ostvarivanja prava na nadoknadu fiksnih troškova jer nisu navedene u djelatnostima na koje se primjenjuju Upute, iako im je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od 28. studenoga 2020. godine do dana pisanja ovog dopisa, u potpunosti obustavljeno djelovanje (izvedbi i proba).
U poreznom smislu, tj. prema Općem poreznom zakonu poduzetnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, odnosno svaka osoba koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti obveznik plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit.
Dakle, u tom smislu, spomenute udruge kulturno-umjetničkog amaterizma koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje su obveznici plaćanja poreza na dobit, su poduzetnici temeljem čega trebaju imati pravo nadoknade fiksnih troškova pod istim kriterijima kao i ostale pravne i fizičke osobe, za djelatnost od koje ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti i radi koje im je obustavljen rad.
Uostalom to njihovo pravo na nadoknadu fiksnih troškova vidljivo je i na stranicama PU (https://bit.ly/3fRFIr2) gdje u odgovoru stoji da „Iznimno neprofitne organizacije mogu ostvariti pravo na nadoknadu u dijelu u kojem su po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti obveznici plaćanja poreza na dobit."
Stoga smo Poreznoj upravi i Ministarstvu financija predložili donošenje nove Upute na način da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje su obveznici plaćanja poreza na dobit imaju mogućnost nadoknade fiksnih troškova od početka obustave djelovanja od strane Stožera civilne zaštite RH, 28. studenoga 2020. godine, odnosno za razdoblje od prosinca 2020. godine do ožujka 2021. i nadalje, a u skladu s daljnjim trajanjem iste mjere.

I treći predmet našeg dopisa, koji posebno akcentuiramo, a na što smo upozorili i Stožer civilne zaštite RH, jest činjenica da je i nadalje obustavljeno održavanje svih amaterskih kulturno-umjetničkih programa i proba od strane Stožera civilne zaštite RH, u odnosu na amaterske sportske udruge kojima je trenutno dopušteno održavanje amaterskih sportskih natjecanja i treninga na otvorenom, bez ikakvih argumentiranih pojašnjenja za takvo razlikovanje protuepidemijskih mjera ovih u praksi jako sličnih djelatnosti.
Treba podsjetiti da je ovaj naš cjelokupni kulturni sektor bio u obustavi svoga djelovanja i u vrijeme kada nije bio prisutan vrhunac trećeg vala epidemije bolesti COVID-a 19, odnosno početkom ožujka kada su se smanjivale protuepidemijske mjere za mnoge druge djelatnosti pa tako i za udruge u sportu kojima je tada bio dozvoljen amaterski sportski trening i u zatvorenim prostorijama.
Tijekom sveukupne sedmomjesečne obustave rada naših udruga (od ožujka do svibnja 2020. i od 28. studenoga 2020. do danas) za njihove potrebe nije osmišljena niti provedena niti jedna mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova, za troškove koje su one imale (najam poslovnih prostora, režijski troškovi, troškovi knjigovodstvenog servisa i bankarskih usluga), a iste nisu uspjele platiti zbog ne prikupljenih donacija kao posljedice neodržavanja svojih programa te značajno umanjenog financiranja od strane jedinica lokalne samouprave.
S tim u vezi Hrvatski sabor kulture predlaže kako bi za sve spomenute udruge trebalo osmisliti poseban Javni poziv na razini RH, a u cilju nadoknade njihovih fiksnih troškova, budući da je za pretpostaviti da će obustava njihovog rada biti nastavljena, shodno opisanoj dosadašnjoj praksi i lošoj epidemiološkoj situaciji, a kako ove udruge ne bi bile prisiljene na likvidaciju, odnosno mogle nastaviti sa svojim radom.
Ovom prigodom najljepše Vas molimo za online sastanak sa članovima Upravnog odbora Hrvatskog sabora kulture u cilju rasprave po iznesenim prijedlozima, čime možete značajno doprinijeti ovom neprofitnom sektoru u RH, a posljedično ga sačuvati od mogućeg kolapsa i masovne likvidacije njegovih nositelja i tako omogućiti ostvarenje ciljeva djelatnosti: očuvanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih kulturnih posebnosti RH.
Po Vašem iskazanom terminu za online sastanak proslijedit ćemo Vam poveznicu za spajanje.
Zahvaljujemo se na prilici dijaloga po našim prijedlozima uz srdačne pozdrave.


Podijeli ovu stranicu

VRH