Aktivnosti u 2018,g

Kulturna udruga Sveti Martin Dubrava

Sudjelovanje na 50 jubilarnoj Picokijadi

Ove godine bili smo prva Udruga sa područja Općine Dubrava koja je sudjelovala na 50 jubilarnoj Picokijadu u Đurđevcu.

Svake godine organiziramo likovnu koloniju, a radove nastale na likovnoj koloniji darujemo u humanitarne svrhe. Slike sa likovne koloniji donirali smo Centru za rehabilitaciju Stančić i Osnovnoj školi Dubrava.
VRH