Dobrodošli!

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije

ZKUU VŽ

Zajednica kulturno - umjetničkih udruga Varaždinske županije osnovana je 29.04.2003. na inicijativu nekoliko kulturno-umjetničkih društava, a uz pomoć Upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždinske županije.

Prilikom osnivanja Zajednici je pristupilo 26 kulturno - umjetničkih udruga. Nakon osnivanja Zajednici je pristupilo još 20 Udruga, tako da je danas u Zajednicu učlanjeno 46 Udruga.

Danas je Zajednica na dobrom putu da postane središnja institucija amaterskog kulturno - umjetničkog stvaralaštva u Varaždinskoj županiji, na usluzi i korist svojim članicama.

Zajednica se financira iz proračunskih sredstava Varaždinske županije.

Varaždinska županija

Na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi iz 1993.g. obnovljena je starodrevna Varaždinska županija. Ona je teritorijem znatno manja od stare Županije varaždinske, budući da ne obuhvaća područje Hrvatskog zagorja. 

Današnja se Varaždinska županija prostire između rijeke Drave na sjeveru, obronaka Slovenskih gorica i gore Macelj na zapadu, te Kalnika i njegovih obronaka na istoku i jugoistoku. Prostire se na površini od 1228 četvornih kilometara i jedna je od teritorijalno manjih, ali i najgušće naseljenih hrvatskih županija.

2. Županijska razglednica (2017)

VRH