O nama

Petrinjska udruga likovnih umjetnika

O nama

O nama

Likovna udruga Petriart osnovana 1975.godine u Petrinji.Djeluje neprekidno do danas,najprije u sklopu RKUD-a Artur Turkulin,u devedesetim nosi naziv Art,sada poznata kao PULU  Petriart.Primarni cilj Udruge jest promicati i njegovati likovno stvaralaštvo u svim njegovim oblicima,uz poželjnu suradnju sa udrugama sličnih afiniteta i sklonosti,te posebnu pažnju posvetiti mladima

Petrinja

Na Kupi

VRH