Zajednica HKUU-a Međimurske županije objavila kalendar aktivnosti za 2019.

Mreža hrvatske kulture

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije jedna je od najstarijih zajednica nastalih na području Republike Hrvatske koja okuplja 72 udruge s područja Međimurske županije i pet udruga Hrvata iz inozemstva (Sumarton,Ljubljana, Velenje i Lendava). Zajednica HKUUMŽ je jedna od najbolje organiziranih zajednica u Hrvatskoj, a aktivnost njezinih članica iz godine u godinu potvrđuje se brojnim nastupima i sudjelovanjima na državnim smotrama i susretima, te manifestacijama međunarodnog karaktera. Niže navodimo kalendar manifestacija i aktivnosti Zajednice za 2019. godinu. 

PREDSMOTRE 35. MEĐIMURSKE POPEVKE

                      23. ožujka 2019. DONJI KRALJEVEC
                      30. ožujka 2019. ŠTRIGOVA
                      06. travnja 2019. MURAKERESTUR

24. FESTIVAL KAZALIŠNIH AMATERA MEĐIMURJA

          12.,13. i 14. travnja 2019. - PRELOG

14. SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA

                      27. travnja 2019. - ČAKOVEC

12. DJEČJA SMOTRA MEĐIMURSKIH POPEVKI

                      12. svibnja 2019. - SVETI MARTIN NA MURI

25. SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA I ORKESTARA

        26. svibnja 2019. - MAČKOVEC

35. SMOTRA MEĐIMURSKE POPEVKE

          08. lipnja 2019. – NEDELIŠĆE

21. SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA I VOKALNIH SASTAVA

        16. lipnja 2019. - SVETA MARIJA

26. SMOTRA PUHAČKIH ORKESTARA I LIMENIH GLAZBI
           
                      23. lipnja 2019. - PODTUREN

15. SMOTRA PESMARICA NAŠIH MAMICA

                      13. listopada 2019. - IVANOVEC

19. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORNOG STVARALAŠTVA

                      26. i 27. listopada 2019. - MALA SUBOTICA

12. SMOTRA NARODNIH OBIČAJA

        16. i 17. studenog 2019. - KOTORIBA


SUORGANIZACIJA:

15. Međunarodni festival amaterskih kazališta Čakovec 27. i 28. rujna 2019.

26. Susret hrvatskih folklornih ansambala Čakovec 19. listopada 2019.


Više informacija pronađite na službenim stranicama Zajednice HKUU-a na linku: http://zajednica-hkuumz.hr/kontakt/ 

VRH