Tradicijska baština Šokaca podunavske Baranje - folklorni seminar

Hrvatski sabor kulture

Hrvatski sabor kulture u suradnji s HKUD-om "Osijek 1862" iz Osijeka organizira dvodnevni seminar za voditelje i članove folklornih skupina, društava i udruga pod nazivom

TRADICIJSKA BAŠTINA ŠOKACA PODUNAVSKE BARANJE

u Osijeku 30. i 31. 3. 2019. u Sindikalnom domu Tvornice šećera, Frankopanska 99 , s početkom u 10.00 sati.

Za seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani. Za prijavu je potrebno ispuniti priloženu prijavnicu i poslati poštom, faxom (01/4621-738) ili e-mailom na ples@hrsk.hr najkasnije do 25. ožujka 2019. 

Voditelji seminara su Duško Topić, glazbeni pedagogi folklorist i Boban Đurić, folklorni voditelj i koreograf, a korepetitor je Filp Golubov.

Dvodnevni seminar obuhvatit će odabranu plesnu i glazbenu tradicijsku građu Šokaca kao i primjenu tradicijskog ruha na sceni.

SATNICA seminara je sljedeća:

Subota, 30. 3. 2019.
10,00 - Otvaranje seminara i uvodna riječ o Podunavskoj Baranji
10,30 – 12,00 Tradicijsko glazbovanje (sviranje i pjevanje u kolu i drugim prigodama)
12,15- 14,00 Narodni plesovi Šokaca podunavske Baranje

14,00 – 15,30 Pauza

15,30 – 16,30 Narodni plesovi
16,30- 16,45 Pauza
17,00 - 18,00 Narodni plesovi
18,00 – 19,00 Predstavljanje folklorne baštine na sceni

Nedjelja, 31. 3. 2019.
10,00 – 12,00 Narodne nošnje Šokaca Podunavske Baranje
12,00 – 13,00 Narodni plesovi – ponavljanje
Dodjela potvrda o sudjelovanju

PRIJAVE

Za seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani. Za prijavu je potrebno ispuniti priloženu prijavnicu i poslati poštom, faxom (01/4621-738) ili e-mailom na ples@hrsk.hr najkasnije do 25. ožujka 2019.

KOTIZACIJA

Za članice Hrvatskog sabora kulture ovaj je seminar besplatan, dok ostali polaznici (ne-članovi HSK) plaćaju kotizaciju u iznosu od 250,00 kn (po osobi).
Plaćanje kotizacije (za ne-članice HSK) vrši se na račun Hrvatskog sabora kulture, najkasnije do 25.03.2019.

Na uplatnici je potrebno navesti sljedeće podatke:
*     Platitelj - upišite puni naziv udruge, društva skupine
*     Poziv na broj primatelja – 04-465-19
*     Opis plaćanja - upišite "Seminar za voditelje folklornih skupina ”
*     Podaci o primatelju uplate:
Hrvatski sabor kulture
Ulica kralja Zvonimira 17
10000 Zagreb
OIB: 45263394181
IBAN: HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Kopiju potvrde o izvršenoj uplati potrebno je priložiti uz prijavnicu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da uplaćene kotizacije ne vraćamo, čak ni ako polaznik koji ju je uplatio ne prisustvuje seminaru iz razloga što će ista biti uložena u sufinanciranje seminara.


U slučaju iznimno velikog odaziva, organizator zadržava pravo reducirati broj predstavnika po udruzi, društvu, skupini u cilju uspješnog rada na seminaru.

Smještaj o trošku polaznika seminara moguće je rezervirati u smještaju ZOE - sobe, apartmani i sala za svečanosti, Cvjetkova 2, 31000 Osijek, a sudionici seminara osobno plaćaju smještaj na navedenoj lokaciji.
• Informacije i rezervacije na telefon: 031 492-480; fax: 031 492-449; mob. 091 4511 102
e-mail: info@zoe-osijek.hr,

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za seminar proslijedite zainteresiranima.
Očekujemo Vašu prijavu i sudjelovanje na Seminaru.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Valentini Dačnik, stručnoj suradnici za plesnu kulturu pri HSK, putem e-maila na ples@hrsk.hr ili telefonom: 01 4556 877; 095 4556 877


Prijavnica za seminar

VRH