Seminar-radionica za likovne stvaratelje

Hrvatski sabor kulture

Hrvatski sabor kulture u suorganizaciji s Popovačkom udrugom likovnih stvaralaca „Moslavački štrk“ i Zajednicom kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije poziva Vas na seminar-radionicu pod nazivom „SLIKANJE ULJEM NA PLATNU“. Seminar će biti održan 23. i 24. ožujka 2019. u Domu kulture u Popovači (Trg grofa Erdödyja 19) pod vodstvom akademske slikarice Aleksandre Goreta. Seminar uključuje teorijski dio i radionicu, a plan seminara, teme i upute za prijave možete pronaći u nastavku.
Prijave su otvorene za sve zainteresirane.

Seminar je besplatan za članove HSK-a, a prijave su otvorene do 15. ožujka!

PLAN SEMINARA I TEME
Način rada: kolektivni + individualni rad na svakom radu sa svakim polaznikom
Motivi: mrtva priroda


23. ožujka 2019. (subota):
    10:00 – 18:00 h
    * pauza: 13:00 – 14:00

- osnovni likovni elementi: kompozicija, proporcija i perspektiva
- teorijski dio: boje i njihovo međusobno miješanje (primarne, sekundarne, tercijarne boje, toplo hladne boje i komplementarni kontrasti)
- povijest tehnike, tipovi boja, tekućine za razrjeđivanje, kistovi i podloge, sušenje i lakiranje
- upoznavanje s tehnikom uljnog slikanja
- skica
- početak slikanja
- zajednička analiza radova i napretka


24. ožujka 2019. (nedjelja):
    10:00 – 18:00 h
    * pauza: 13:00 – 14:00

- nastavak rada
- individualni rad sa svakim
- slikanje i završavanje
- izložba i zajednička analiza radova i zaključci


Po završetku seminara-radionice svim polaznicima bit će dodijeljene POTVRDE O SUDJELOVANJU NA SEMINARU.


Svi polaznici na seminar - radionicu obavezno trebaju ponijeti sljedeći pribor:
olovka b5, gumica, šiljarka, platno 50x70 cm, terpentin, laneno ulje i white spirit tekućine za prati kistove i izradu medijuma, uljane boje, krpa za čišćenje ili stara plahta, kistovi za ulje barem tri komada u različitim veličinama, pik traka za lijepljenje, teglica veća i manje (svatko mora imati dvije), novinski papir, štafelaj


PRIJAVE

Za seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani likovni stvaratelji. Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu (u prilogu) e-mailom na kazaliste@hrsk.hr najkasnije do 15. ožujka 2019.
Za sve fizičke osobe koje su u članstvu Hrvatskog sabora kulture te one koji dolaze iz likovnih udruga/sekcija - članica Hrvatskog sabora kulture koje su podmirile članarinu, sudjelovanje na seminaru je BESPLATNO.
Za nečlanove (fizičke osobe koje nisu u članstvu HSK-a i članove udruga koje nisu u članstvu HSK-a) kotizacija za sudjelovanje iznosi 250,00 kn.
Nečlanovi HSK-a trebaju najkasnije do 15. ožujka 2019. uplatiti iznos od 250,00 kn na žiro-račun (IBAN) Hrvatskog sabora kulture: HR7223600001101534566 (u poziv na broj upisati OIB uplatitelja). Fotokopiju uplatnice poslati e-mailom na adresu kazaliste@hrsk.hr. Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti puni naziv udruge čiji ste predstavnik (ukoliko je polaznik član određene udruge), te ime i prezime polaznika seminara (obavezno za sve polaznike), a u rubriku svrha doznake: Likovni seminar 2019.
Napomena: Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se sredstvima od kotizacija sufinanciraju troškovi održavanja seminara.

U slučaju iznimno velikog odaziva, organizator zadržava pravo zatvoriti prijave nakon ispunjenja kvote sudionika te reducirati broj predstavnika po udruzi (ukoliko se iz jedne udruge prijavi velik broj sudionika), u cilju uspješnog i kvalitetnog rada na seminaru-radionici.

Za sve dodatne informacije o seminaru-radionici, kao i informacije u slučaju interesa za učlanjenjem u HSK možete kontaktirati Katarinu Dimšić, stručnu suradnicu za kazališnu, književnu i likovnu kulturu, putem e-maila na kazaliste@hrsk.hr ili telefonom: 01/4556 879; 095/4556 879.


O VODITELJICI

Aleksandra Goreta rođena je 1973. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Karlovcu. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirala je slikarstvo u klasi prof. Vasilija Jordana 1998. godine. Dvije godine radila je kao likovni pedagog u osnovnim školama. Više od petnaest godina vodi likovne radionice za djecu i odrasle. Od 2000. godine zaposlena je u Gradskom muzeju Karlovac kao voditeljica Galerije „Vjekoslav Karas“. Organizirala je tridesetak izložbi domaćim i stranim likovnim umjetnicima te dvadesetak različitih projekata s područja muzejske pedagogije. Za svoj rad nagrađivana je u više navrata. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika.


PRIJAVNICA

VRH