Hrvatski sabor kulture objavio je pravila za manifestacije u 2019.

Hrvatski sabor kulture

Objavili smo Pravila za manifestacije od državnog značaja u organizaciji HSK-a koje će biti organizirane u 2019. godini.

Prijavnice i ostale informacije o pojedinačnim manifestacijama HSK-a pronađite na stranicama pojedinih djelatnosti ili nas kontaktirajte putem telefona ili e-maila  

Pripremite se na vrijeme za selekciju i izborite pravo sudjelovanja!

Opširnije na našoj stranici

http://www.hrsk.hr/index51.php?pIDm1=2&pIDm2=17&pIDm3=0&pPg=0&pIDcl=899&pToken=6... 

VRH