Folklorni seminar u Virovitici - Tradicijska baština Podravine

Hrvatski sabor kulture

Hrvatski sabor kulture u suradnji s KUD-om "Virovitica" iz Virovitice organizira dvodnevni seminar za voditelje i članove folklornih skupina, društava i udruga pod nazivom TRADICIJSKA BAŠTINA PODRAVINE
u Virovitici, u Centru kulture, Matije Gupca 5, 25. i 26. 5. 2019. , s početkom u 10.00 sati.
Voditelji seminara su Ivan Ivančan, koreograf i folklorist, Tomislav Habulin, mag.mus i Vesna Peršić Kovač, etnologinja i viša kustosica Gradskog muzeja Korivnica.

Dvodnevni seminar obuhvatit će odabranu plesnu i glazbenu tradicijsku građu Podravine kao i primjenu tradicijskog ruha na sceni.

SATNICA seminara je sljedeća:

Subota, 25. 5. 2019.
10,00 - Otvaranje seminara i uvodna riječ o Podravini
10,30 – 11,15 Tradicijsko pjevanje i klasična tehnika škole pjevanja
11,15- 14,00 praktična nastava s radom na glazbenoj građi
14,00 – 15,30 Pauza
15,30 – 16,30 Narodni plesovi Podravine 1
16,30- 16,45 Pauza
17,00 - 18,00 Narodni plesovi Podravine 2
18,00 – 19,00 Predstavljanje folklorne baštine na sceni

Nedjelja, 26. 5. 2019.
10,00 – 12,00 Tradicijsko ruho Podravine
12,00 – 13,00 Narodni plesovi – ponavljanje
Dodjela potvrda o sudjelovanju

PRIJAVE

Za seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani. Za prijavu je potrebno ispuniti priloženu prijavnicu i poslati poštom, faxom (01/4621-738) ili e-mailom na ples@hrsk.hr najkasnije do 22. svibnja 2019.

KOTIZACIJA

Za članice Hrvatskog sabora kulture ovaj je seminar besplatan, dok ostali polaznici (ne-članovi HSK) plaćaju kotizaciju u iznosu od 250,00 kn (po osobi).
Plaćanje kotizacije (za ne-članice HSK) vrši se na račun Hrvatskog sabora kulture, najkasnije do 22.05.2019.

Na uplatnici je potrebno navesti sljedeće podatke:
*     Platitelj - upišite puni naziv udruge, društva skupine
*     Poziv na broj primatelja – 04-465-19
*     Opis plaćanja - upišite "Seminar za voditelje folklornih skupina ”
*     Podaci o primatelju uplate:
Hrvatski sabor kulture
Ulica kralja Zvonimira 17
10000 Zagreb
OIB: 45263394181
IBAN: HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Kopiju potvrde o izvršenoj uplati potrebno je priložiti uz prijavnicu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da uplaćene kotizacije ne vraćamo, čak ni ako polaznik koji ju je uplatio ne prisustvuje seminaru iz razloga što će ista biti uložena u sufinanciranje seminara.

U slučaju iznimno velikog odaziva, organizator zadržava pravo reducirati broj predstavnika po udruzi, društvu, skupini u cilju uspješnog rada na seminaru.

Smještaj o trošku sudionika moguće je rezervirati kod:
Sobe Vebel, J. J. Strossmayera 23, Virovitica, tel: 033/721 136 mob: 098/9020 481, 098/181 3927,
e-mail: vberlancic@yahoo.

Sobe Šulentić, 30.svibnja 100, Milanovac, Virovitica, tel: 033 731 282, mob: 091 733 4057;
099 870 5665
e-mail: info-hotelsulentic@net.hr

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za seminar proslijedite zainteresiranima.
Očekujemo Vašu prijavu i sudjelovanje na Seminaru.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Valentini Dačnik, stručnoj suradnici za plesnu kulturu pri HSK, putem e-maila na ples@hrsk.hr ili telefonom: 01 4556 877; 095 4556 877


Prijavnica za seminar

VRH