Folklorna skupina Kulturne udruge

Kulturna udruga Sveti Martin Dubrava

14.02.2020 krenula je sa radom folklorna grupa Kulturne udruge "Sveti Martin" Dubrava.

U skladu sa programom udruge osnovana je folklorna grupa koja će njegovati pjesme i plesove općine Dubrave i Moslavine.


VRH