Chorus Carolostadien

Chorus Carolostadien

Na Festivalu u Italiji predstaviti ćemo se ne samo kao izaslanici

glazbene kulture već ćemo promovirati naš Karlovac kao zanimljivu turističku destinaciju.

Predstavljamo naš Grad, Karlovačku županiju i Hrvatsku !


Beim Festival in Italien werden wir uns nicht nur als Botschafter der Musikkultur präsentieren,

sondern auch Karlovac als ein interessantes Touristenziel bekannt machen.

Wir präsentieren unsere Stadt, den Bezirk Karlovac und Kroatien!


VRH