Božićni sajam u Maruševcu

KUD Klaruš

Božićni sajam u Maruševcu.....15.12.2018.

"Zapleta" - pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja

"Ti si baba nora" - pjesme i plesovi Jalžabeta, Trnovca, Vidovca, Maruševca i Salinovca (splet)

Tagovi:
VRH