11. lipanjski zvuci – međunarodno natjecanje zborova i vokalnih ansambala

Mreža hrvatske kulture

11. lipanjski zvuci – međunarodno natjecanje zborova i vokalnih ansambala održat će se u Petrinji, 14. i 15. lipnja 2019. Rok prijave zborova i vokalnih ansambala je 20. svibnja 2019. godine.

KATEGORIJE
A1 – zborovi (zadani repertoar)
A2 – zborovi (slobodni repertoar)
B – vokalni ansambli
 
PROGRAM
Kategorija A1 – zborovi (zadani repertoar)
– mješoviti, ženski i muški amaterski zborovi s najmanje 16 članova
– ukupno trajanje programa: 10-15 minuta
– zborovi su dužni izvesti četiri skladbe:
1. skladba nastala prije 1900. godine
2. skladba suvremenog skladatelja nastala nakon 1900. godine
3. skladba iz zemlje dolaska zbora
4. skladba po slobodnom izboru
– skladbe moraju biti najmanje troglasne, a jedna skladba može biti izvedena uz instrumentalnu pratnju, ako je tako originalno skladana
 
Kategorija A2 – zborovi (slobodni repertoar)
– mješoviti, ženski i muški amaterski zborovi s najmanje 16 članova
– ukupno trajanje programa: 10-15 minuta
– zborovi izvode četiri skladbe po slobodnom izboru
– skladbe moraju biti najmanje troglasne, a jedna skladba može biti izvedena uz instrumentalnu pratnju, ako je tako originalno skladana
 
Kategorija B – vokalni ansambli
– mješoviti, ženski i muški amaterski vokalni ansambli s 4 do 15 članova
– ukupno trajanje programa: 10-15 minuta
– vokalni ansambli izvode četiri skladbe po slobodnom izboru
– skladbe moraju biti najmanje troglasne, a jedna skladba može biti izvedena uz instrumentalnu pratnju, ako je tako originalno skladana
 
OCJENJIVANJE
Natjecanje će pratiti stručno ocjenjivačko povjerenstvo sastavljeno od tri člana, pod vodstvom red. prof. art. Jasenke Ostojić. Odluke stručnog ocjenjivačkog povjerenstva su konačne i ne mogu se mijenjati. Elementi za ocjenjivanje su: interpretacija, pjevačko umijeće, težina programa te opći umjetnički dojam.
 
NAGRADE
Stručno ocjenjivačko povjerenstvo dodijelit će sljedeće nagrade:
– zlatni lipin cvijet (90 do 100 bodova)
– srebrni lipin cvijet (80 do 89,99 bodova)
– brončani lipin cvijet (70 do 79,99 bodova)
– priznanje (manje od 70 bodova)
Stručno ocjenjivačko povjerenstvo će jednom zboru ili vokalnom ansamblu dodijeliti Posebnu nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog skladatelja. Također, stručno ocjenjivačko povjerenstvo može prema svojoj procjeni dodijeliti zborovima i vokalnim ansamblima i druge posebne nagrade.
 
GRAND PRIX
Zborovi pobjednici kategorija A1 i A2 te vokalni ansambl pobjendik kategorije B natjecat će se za Grand Prix Lipanjskih zvuka izvedbom jedne skladbe koja je izvedena u prvom dijelu natjecanja. Grand Prix Lipanjskih zvuka iznosi 500 EUR. Pobjednika će proglasiti prošireno stručno ocjenjivačko povjerenstvo u čijem će radu sudjelovati i dirigent/ica zbora domaćina.
 
KOTIZACIJA
Zborovi i vokalni ansambli uplaćuju kotizaciju za sudjelovanje na natjecanju, u iznosu od 500 HRK (70 EUR) za jednu kategoriju, a 800 HRK (110 EUR) za dvije kategorije.
 
Uplatu izvršiti na:
Pjevački zbor mladih Mato Bučar Petrinja
Gundulićeva 3, Petrinja
 
IBAN: HR8624070001100410446 (OTP banka)
SWIFT: OTPVHR2X
Opis plaćanja: kotizacija za 11. lipanjske zvuke
 
PRIJAVE
– zborovi i vokalni ansambli prijavljuju se slanjem ispunjene prijavnice
– rok prijave je 20. svibnja 2019. godine (datum slanja pošte)
– uz prijavnicu je potrebno priložiti:
1. jedan primjerak notnog zapisa prijavljenih skladbi u .pdf formatu (ako se šalje elektroničkom poštom) ili četiri primjerka notnog zapisa prijavljenih skladbi (ako se šalju običnom poštom)
2. kratak životopis zbora ili vokalnog ansambla
3. kratak životopis dirigenta/ice
4. fotografija zbora ili vokalnog ansambla
5. fotografija dirigenta/ice
6. potvrda o uplaćenoj kotizaciji
Prijavnicu i druge popratne dokumente poslati elektroničkom poštom na adresu:
lipanjski@gmail.com.
 
Ako je potrebno, prijavnica i drugi popratni dokumenti mogu se poslati običnom poštom na adresu:
Pjevački zbor mladih Mato Bučar Petrinja
Gundulićeva 3
44250 Petrinja
HRVATSKA
 
KONTAKT
– lipanjski-zvuci.com,
– Katarina Mandić (+385 95 391 2627)
– Tomislav Milošić (+385 98 943 3945)
– Marija Bučar (+385 91 482 3272)
 
DODATNE INFORMACIJE
Prvi dan 11. lipanjskih zvuka, 14. lipnja, održat će se prigodni koncert otvaranja. Prisustvovanje koncertu nije obavezno, no ako zborovi/vokalni ansambli žele, svakako su dobrodošli.
Na dan natjecanja, 15. lipnja, održat će se i revijalni koncert na open-air pozornici u Šetalištu Josipa J. Strossmayera u Petrinji, na kojem će se zborovi i vokalni ansambli sudionici s jednom ili dvije skladbe predstaviti široj publici.
Zborovi i vokalni ansambli mogu organizatora zatražiti informacije o eventualnom smještaju sudionika.
Zainteresirani sudionici mogu zatražiti besplatni turistički obilazak Petrinje i njezinih znamenitosti.
Zborovi i vokalni ansambli bit će obaviješteni o zaprimanju njihove prijave, a sve dodatne informacije vezane uz raspored održavanja natjecanja objavit će organizatori u posebnoj obavijesti.

http://lipanjski-zvuci.com/
 


VRH